Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten te kunnen leveren. Het team Informatisering & Automatisering (I&A) van waaruit jij gaat opereren verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Samen streven we ernaar om de medewerkers van de provincie Utrecht te voorzien van betrouwbare ICT diensten en oplossingen. De provincie Utrecht kent een decentraal beleid, waarbij de domein zelf hun eigen specifieke informatievoorzieningen beheren en door ontwikkelen. I&A verzorgt de generieke informatievoorzieningen en de specifieke informatievoorzieningen van het domein Bedrijfsvoering. Essentiele aspecten hierbij zijn:

 • Business informatiemanagement;
 • Procesanalyse en -ontwerp;
 • Business – en informatie analyse;
 • Architectuur;
 • Informatiebeveiliging & privacy;
 • Informatiebeheer en archivering;
 • Portfolio-, programma en projectmanagement;
 • Functioneel- en applicatiebeheer;
 • ICT infrastructuur en werkplekbeheer;
 • Data- en gegevensmanagement;
 • Innovatiemanagement.

Als ICT-specialist kun je uitstekend met mensen omgaan en kun je je zowel mondeling als schriftelijk prima uitdrukken. Je kunt daarbij de techniek in heldere en begrijpelijke taal uitleggen. Je draagt je enthousiasme over op je collega’s, maar weet ook hun expertise goed te herkennen en te waarderen. Samen zorgen we voor een up-to-date ICT omgeving waarin onze klanten centraal staan.

Je voert je eerstelijns ondersteuning en regie op verschillende onderdelen en leveranciers binnen de infrastructuur van werkplek- en kantoorautomatisering van de provincie Utrecht. Je focus ligt daarbij op het terrein van de mobiele telefonie, maar je kunt ook ingeschakeld worden op andere terreinen, zoals de digitale werkplek, antivirus- en malware oplossingen en dergelijke. Verder handel je reparatie- en garantiegevallen met betrekking tot ICT apparatuur af.

Om regie te kunnen voeren op leveranciers en externe dienstverleners, worden SLA’s (Service Level Agreements) en DAPs (Dossiers Afspraken en Procedures) afgesloten. Je levert als servicemedewerker een bijdrage aan het up-to-date houden van die documenten en fungeert als eerstelijns aanspreekpunt voor één of meerdere leveranciers.  Incidenten en  changes handel je af conform de vastgestelde ITIL processen en procedures en je zorgt dat de bijbehorende informatie correct wordt verwerkt in ons service management systeem.

We werken volgens het principe van continue, beheerste verbetering en vernieuwing, zowel projectmatig als procesmatig, dat zoveel mogelijk aansluit op de behoeften van de organisatie. Vanuit jouw rol en expertise heb je hier een inbreng in. Zo ben je pro-actief bezig met het herkennen van trends en prioriteiten in incidenten en het aandragen van oplossingen voor veel voorkomende problemen. Daarvoor heb je een goed ontwikkeld analyserend en probleemoplossend vermogen nodig en kun je goed hoofd-  van bijzaken onderscheiden.

Naast het voeren van regie ben je ook technisch vaardig met kantoorautomatisering en het inrichten en onderhouden van digitale werkplekken (laptops, tablets, smartphones etc.). Je verliest daarbij belangrijke en actuele zaken als informatieveiligheid niet uit het oog en zorgt ervoor dat dit ingeregeld wordt in systemen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal afgeronde MBO-opleiding niveau 4,
2. Minimaal kennis van en werkervaring met algemene ICT Infrastructuur
3. Minimaal 1 jaar werkervaring met gangbare systemen en applicaties, zoals Windows 10, ZenWorks Configuration Management (ZCM), Office365, antivirus- en antimalwareproducten, andere KA-producten en ondersteunende software etc.
4. Minimaal 1 jaar ervaring met Android en IOS
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als ICt werkplek specialist 

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als ICT werkplek specialist (40 punten)
7. Minimaal afgeronde MBO-opleiding niveau 4, in de richting van ICT/Informatie Technologie (10 punten)
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervarinf met 1e lijnsa support voor mobiele telefoons (30 punten
9. Aantoonbare Kennis van en ervaring met de basis-principes van Identity- en Access-Security-systemen en –processen (10punten);
10. Antoonbare werkervaring met ITIL (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 1. Persoonlijke eigenschappen
 • initiatiefrijk en omgevingsbewust
 • resultaatgericht  en daadkrachtig
 • analytisch, sensitief, communicatief, gericht op samenwerking en ontwikkeling
 • flexibel, je kan werken in een veranderende omgeving
 • Behulpzaam en klantgericht
 • Gezonde dosis humor
 1. Vaardigheden
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je hebt plezier in het helpen van gebruikers en collega’s
 • Je bent leergierig en houdt van vernieuwing en verbetering
 • Je maakt en verbetert graag gebuikershandleidingen
 1. Kennis
 • Aantoonbare kennis van informatieveiligheid
 • Kennis van packaging pakketten zoals Admin Studio is een pré
 • Kennis van de rol van projectmedewerker en ervaring met het participeren in projecten.
 • In bezit van het Prince 2 Foundation certificaat is een pré
 • In bezit van het ITIL Foundation certificaat is een pré
 • Kennis van en ervaring met de basis-principes van Identity- en Access-Security-systemen en –processen is een pré
 • Windows 11.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 tot 40 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.