Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-21

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten we wat er in de samenleving speelt en we willen daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
In Zeist werken we wijkgericht. We hebben gemeente Zeist ingedeeld in 5 wijken elk met een eigen wijkmanager en een eigen wijkteam. De 5  wijkteams werken aan een goed leefklimaat voor de inwoners en ondernemers in Zeist. De wijkteams zijn een samenwerking tussen gemeente, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisatie en politie. Het sociaal team en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nemen ook deel aan het wijkteam.

Opdracht
Als wijkondersteuner ondersteun je de wijkmanagers en bouw en onderhoud je samen met hen een netwerk. Je verbindt de inwoners, ondernemers,  gemeentelijke en maatschappelijke organisaties. Daarbij gaat het om veiligheid en leefbaarheid. Je bent in staat om minder complexe vragen zelfstandig op te pakken. Wat verwacht we verder van jou:

Je werkt als ondersteuner van de wijkmanagers;
Je pakt de secretariële en administratieve taken op zoals organiseren van overleggen;
Je pakt vragen en signalen op en belegt deze binnen de organisatie;
Je werkt mee aan het afhandelen van een deel van de vragen en bewaakt en coördineert het proces;
Je signaleert knelpunten in werkprocessen en werkt mee aan kwaliteitsverbetering;
Je bent voor onze collega’s het eerste aanspreekpunt binnen ons team als het gaat over algemene teamzaken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau;
2. Kandidaat is beschikbaar voor minimaal 32 uur per week gedurende de gehele opdrachtduur inclusief mogelijke verlengingsopties;
3. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van secretariële én administratieve werkzaamheden.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het onderhouden van maatschappelijk/sociaal netwerk (30 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
6. Kandidaat is bereid om indien nodig buiten kantoortijden te werken i.v.m. bewonersbijeenkomsten (20 punten);
7. Kandidaat is in staat om zelfstandig te kunnen werken (geef hiervan minimaal 1 voorbeeld van aan in het cv) (15 punten);
8. Goede beheersing van de Nederlandse taal, aangetoond door een foutloos cv en bondige motivatiebrief toegeschreven op de opdracht, geschreven door de kandidaat zelf (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie

Als wijkondersteuner ben je sterk in communiceren. Je bent een verbinder en hebt een klant- en servicegerichte houding. Daarbij ben je een kei in het organiseren van het (eigen)werk. Netwerken gaat je makkelijk af en vind je leuk. Je ziet samenhang en zorgt voor afstemming met betrokken partijen. Je bent gericht op in- en externe samenwerking en vindt het prettig om zelfstandig te werken. Je bent leergierig, flexibel, creatief, stressbestendig en neemt graag initiatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 27 maart 2023 van 14:30 uur tot 17:00 uur en op dinsdag 28 maart 2023 van 09:00 uur tot 11:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot en met maandag 20 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 21 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 22 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.