Job Location
Gelderland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2023-10-22

Organisatie
Nijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met ruim 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Samen met ongeveer 350 collega’s zetten we ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente prettig, sociaal, veilig en toekomstbestendig is.

Opdracht
De gemeente Nijkerk verzorgt de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben aan de Nachtegaalsteeg in Nijkerk onlangs een nieuwe opvanglocatie gerealiseerd voor 240 vluchtelingen. Als aanvulling voor het locatieteam zijn we op zoek naar een woonbegeleider, voor 25 uren per week. Als woonbegeleider voor de opvang  van vluchtelingen uit Oekraïne begeleid je bewoners van onze opvanglocatie bij de dagelijkse gang van zaken. Samen met je collega’s draag je bij aan een prettig en veilig woonklimaat en help je de bewoners zelfredzaam te zijn.

Jouw rol
– Je bent er voor de bewoners en maakt hen wegwijs zodat zij in staat zijn hun leven vorm te geven;
– Je bent professioneel in je omgang met bewoners en met collega’s;
– Je hebt op de opvanglocatie een veelzijdig takenpakket;
– Je voorziet de bewoners van relevante informatie, je luistert naar wat ze nodig hebben en maakt hen wegwijs in de voor hen nieuwe en spannende situatie. Dat geldt ook voor de aanwezigheidsdiensten;
– Je bespreekt met hen waar jij ze bij kunt helpen;
– Je krijgt op de opvanglocatie ook te maken met vluchtelingen die professionele zorg en hulp nodig hebben. Jij herkent de vraag en schakelt indien nodig snel de juiste professionele organisatie in.

Collegiale afstemming
– Op de locatie werkt een locatie manager die de dagelijkse leiding heeft en coördineert;
– Op de opvanglocatie werken ook beheerders en mensen van de beveiliging. Samen met collega’s op de opvanglocatie wordt werkoverleg gehouden en stem je samen af wie waar verantwoordelijk voor is. De locatiemanager heeft daarin de leiding.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019);
2. Minimaal een afgeronde mbo 3 of 4 opleiding richting sociaal werk;
3. Aantoonbare werkervaring als maatschappelijk werker met vluchtelingen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als woonbegeleider (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de toepassing van verschillende gesprekstechnieken (benoem hiervan minimaal 1 voorbeeld van in het cv)  (30 punten);
5. Kandidaat is flexibel inzetbaar voor diensten op verschillende tijden en dagen (20 punten);
6. Beheersing van de Nederlandse taal en de Engelse taal (15 punten);
7. Beheersing van het Oekraïens of Russisch (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Als woonbegeleider ben je empathisch en professioneel in je omgang met bewoners, collega’s en instanties. Je legt makkelijk contact, ook al spreek je niet dezelfde taal. Je begrijpt dat jouw hulp en uitleg ondersteunend is. Hun zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel. Je maakt hen wegwijs in de gemeente en bij instanties en geeft de vluchtelingen alle ruimte om waar mogelijk zelfstandig te functioneren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.
1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Maximum uurtarief van €50,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht vraagt om flexibiliteit. Je bent beschikbaar voor diensten op verschillende tijden; (voorkeursdagen: maandag, woensdag en vrijdag).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 26 oktober 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 25 oktober 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 19 oktober 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 20 oktober 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 23 oktober 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

25 tot 32 uur, 6 maanden, Gelderland, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.