Beleidsadvies

Bij Bröder geven wij advies aan gemeenten, zorgorganisaties en wijkteams. Vaak gaat dit over adviezen binnen het sociaal domein. Denk hierbij aan het doen van onderzoek, schrijven van beleid of het belichten van een visie voor het wijkteam. Bij Bröder werken we met een divers team van mensen zodat we gericht advies kunnen geven waar met meerdere blikken naar is gekeken. Ook hebben we een groot netwerk waardoor geen vraag onbeantwoord blijft. Een deel van ons netwerk beweegt zich op Sociaal Domein Online. Dit platform brengt beleidsmedewerkers, inspirators, trainers, consulenten, adviseurs en velen samen.