Beleidsonderzoek

Accurate, objectieve en betrouwbare informatie is van cruciaal belang bij de ontwikkeling, uitvoering en beoordeling van beleid. Iedere fase in de beleidscyclus brengt zijn eigen informatiebehoefte met zich mee. Welke beleidskeuzes zijn er? Hoe verloopt de samenwerking tussen partijen in de uitvoering? Heeft het beleid effect gehad? In onze huidige informatiemaatschappij is het krijgen van informatie geen probleem. Veel partijen dragen hun visies breed uit en vinden – via de moderne media – razendsnel hun weg naar de politieke arena. Niet zelden leidt dat tot een overdaad van uiteenlopende meningen en oordelen en is het voor de bestuurder moeilijk “de knoop door te hakken”. Zeker in een politiek turbulente context! Door gedegen onderzoek te doen kunnen we de informatiestroom goed opzetten en kunnen we zo helpen in het maken van de juiste beslissing.