Data analyse

Data analyse voor gemeenten

De wereld waarin we leven verandert in toenemende mate en sneller dan ooit. De snelheid waarmee dat gaat heeft impact op de beslissingen die we maken. De snelheid van data haalt ons soms in, al blijft het achteraf kijken wat er gebeurt. Het aantal factoren die een rol spelen in beslissingen groeit. We zien de laatste tijd dat data een steeds grotere rol in de collegekamer gaat krijgen en dat de wens om duidelijkheid van het hedendaagse toeneemt. Technologie en informatietechnologie in het bijzonder is een belangrijke pijler geworden in de hedendaagse bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen. Wij bij Bröder weten data te koppelen aan praktijk en andersom.

Soort data

  • Jeugdzorg
  • Onderwijs
  • Vervoer
  • Wmo