Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-30

Organisatie
De provincie Flevoland werkt aan een omvangrijk portfolio met projecten op het gebied van Informatievoorziening (hierna “IV”). Deze projecten worden aangestuurd door een projectleider en uitgevoerd door een team van interne en externe projectmedewerkers. Daarnaast is het Technisch Beheer (hierna “TB”) team belast met het goed beheren, beveiligen en onderhouden van de bedrijfskritisch ICT infrastructuur, Citrix omgeving en applicatielandschap van de organisatie.

Opdracht
Begin 2022 migreerde de provincie het interne serverpark/serverruimte naar een hybrid cloud datacenter bij een externe dienstverlener. Intussen is het project fase 2 in gegaan, waarin er gekeken wordt naar realiseerbare cloud optimalisaties. Dit kunnen optimalisaties op technisch, financieel of operationeel vlak, de optimalisaties dienen geïdentificeerd, onderbouwd, beschreven en gerealiseerd te worden.

In 2023 wordt een groot veilig connectiviteit en toegang project uitgevoerd. Hierin wordt alle beheer en onderhoud van het netwerk, de verbindingen en de daaraan gerelateerde security producten belegd bij een externe dienstverlener. Naast de technisch migratie en beheer overdracht wordt ook gekeken naar verder inrichten en verstevigen van de regie functie.

Tevens wordt de technische medewerker ingezet om de IT systemen en applicaties waar IV nog zelf verantwoordelijk voor is goed, stabiel en toekomstvast te beheren, updaten/upgraden en onderhouden. Kennis van de door de provincie Flevoland gebruikte IT systemen en technieken is hierbij uiteraard een pre.

Dit betreft o.a. Microsoft (Office 365/Teams/Sharepoint/Azure/Server 2016 en 2022/PowerShell/Exchange en Outlook), Checkpoint firewalls, VMware ESXi, Citrix, NetScaler, Ivanti, Cisco netwerken, Linux, SQL en Oracle. Tevens is kennis van private en public cloud omgevingen en datacenters in het algemeen hierbij van belang.

Naast de project werkzaamheden is de technische medewerker onderdeel van het TB team. Als lid van het operationeel team los je incidenten op, verwerk je wijzigingen in implementatieplannen en voer je beheer en onderhoud taken uit. Het is namelijk van essentieel dat de ICT omgeving altijd snel, soepel, effectief en efficiënt blijft draaien waardoor de collega’s tijd en plaats bewust hun werk kunnen doen. Hierin spelen zaken als procesmatig werken, informatieveiligheid, analytisch vermogen en adviserende en regie voerende skills belangrijke rollen.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Maandag t/m vrijdag en (zeer) incidenteel vooraf gepland in het weekend

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bereid en in staat om werkzaamheden, in overleg, zowel thuis als op het provinciehuis te Lelystad uit te voeren;
2. Maximaal uurtarief van €90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. In staat om de opdracht individueel uit te voeren;
4. Kandidaat is bereid om indien nodig ’s avonds (150%) en/of in het weekend (150%) te werken.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare kennis van technologie gebruikt in de infrastructuur van provincie Flevoland: de inschrijver heeft aantoonbare kennis van én ervaring met de technologie gebruikt in de IT infrastructuur van de provincie Flevoland zoals omschreven in de opdracht (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Private cloud én IaaS oplossingen (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met vergelijkbare operationeel beheer en onderhoud werkzaamheden én het coachen van medewerkers hierin (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Technisch medewerker met cloud-migratie en optimalisatie werkzaamheden bij lagere overheden (20 punten);
a. Tot 3 jaar aantoonbare ervaring als Technisch medewerker met cloud-migratie en optimalisatie werkzaamheden (0 punten);
b. Meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring als Technisch medewerker met cloud-migratie en optimalisatie werkzaamheden (10 punten);
c. Meer dan 3 jaar aantoonbare relevante ervaring als Technisch medewerker met cloud-migratie en optimalisatie werkzaamheden bij decentrale overheden (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties/Vaardigheden

 • Agile/Scrum werken;
 • Procesmatig werken (ITIL);
 • Projectmatig werken (Prince2);
 • Stressbestendig;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift (Nederlands);
 • In staat zelfstandig en in een team te werken;
 • Handelen met organisatie sensitiviteit;
 • Coachend richting junior medewerkers;
 • Adviseren binnen de team en richting management.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 26 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 27 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 3 mei 2023 tussen 09.00 en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 2 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 1 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 40 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.