Wmo

Op 1 januari 2007 trad de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking (Wmo). Deze wet geeft gemeenten de opdracht om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning.

De gedachte  achter de Wmo is dat mensen die ondersteuning nodig hebben eerst een beroep doen op hun sociale omgeving: familie, vrienden, buurtgenoten, vrijwilligers. Pas wanneer ze het zelf en samen niet meer redden, kunnen ze terecht bij professionele voorzieningen. Daarom worden mensen gestimuleerd zich meer om elkaar te bekommeren. De Wmo is er voor iedereen: voor gezonde mensen, voor mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem. En voor ouders en kinderen met opvoedproblemen. Ook vallen de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld onder de Wmo.

Mogelijkheden

Bij Bröder werken we voor en samen met veel verschillende opdrachtgevers door het gehele land. Jij kan hier natuurlijk ook een bijdrage aan leveren als beleidsmedewerker, Wmo-consulent, financieel adviseur of een andere rol bij de gemeente.

Opdrachtgevers

Wij werken samen met verschillende opdrachtgevers binnen het domein WMO. Vaak is er altijd wel een opdracht of klus bij je in de buurt. Hier enkele voorbeelden van opdrachtgevers waar we diverse klussen hebben gehad:

Waarom bij Bröder

  • Vrij om te kiezen
  • Persoonlijke begeleiding
  • Ruimte voor jouw verhaal
  • Breed scala aan opdrachten
  • Een groot betrokken netwerk

Jouw ontwikkeling staat bij Bröder voorop

Wij hechten veel belang aan kennis- en vaardigheden ontwikkeling van onze broers en zussen. Met theorie en praktijk leggen de basis van jouw bestaande kennis en inzichten. We blijven van elkaar leren op diverse onderdelen binnen het sociaal domein. Zo blijf je ook op de hoogte met de laatste ontwikkelingen binnen de Wmo

Naar vacatures