Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Je draagt zorg voor de juridische ondersteuning van en advisering aan de medewerkers van de provincie Utrecht op het gebied van het aanbestedingsrecht in brede zin. Zo zul je adviseren over de wijze waarop rechtmatig door de provincie financieel kan worden bijgedragen binnen publieke samenwerkingen, en zal je in het kader van de controle ten behoeve van de jaarrekening memo’s opstellen over de financiële en juridische rechtmatigheid van uitgaven binnen overeenkomsten. Daarnaast ondersteun je de inkopers bij vragen over concrete aanbestedingen of heb je een actievere rol in de juridische begeleiding daarvan. 

In deze veelzijdige functie werk je nauw samen met een tweede aanbestedingsjurist, andere (al dan niet juridische) adviseurs, de medewerkers van cluster Inkoop en op iets grotere afstand met de concernadviseur juridisch en Inkoop.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 1. Juridische begeleiding van projecten, met name op het gebied van de totstandkoming, of instandhouding, van publieke samenwerkingen.
 2. Onder regie van de concernadviseur juridisch en Inkoop werkzaamheden verrichten, zoals het opstellen van memo’s over rechtmatigheidsvraagstukken, dit in het kader van het proces rondom de jaarrekening.
 3. Juridische begeleiding aanbestedingen en advisering aanbestedingsrecht
 4. Juridische advisering contractenrecht (Incidenteel)

Je werkzaamheden vinden plaats in een klein team van aanbestedingsjuristen. Op het moment dat het contract aanvangt wordt verwacht dat je 24-36 uur per week inzetbaar bent.
De inzet start met 24 uur per week maar kan echter worden verhoogd op het moment dat dat op basis van de dan aanwezige bezettingsgraad noodzakelijk of wenselijk is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor 24-36 per week, waarbij de werkzaamheden bij aanvang van de opdracht 24 uur per week bedragen;
2. Een afgeronde opleiding minimaal wo master niveau richting Nederlandse Recht; 
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als aanbestedingsjurist bij een overheidsorganisatie;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de juridische begeleiding van Europese aanbestedingen;
5. Aantoonbare werkervaring met ICT- contractrecht;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met ICT contractrecht met het opstellen van en adviseren op ICT contracten (30 punten);
7. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als aanbestedingsjurist bij een overheidsorganisatie (30 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als aanbestedingsjurist bij een provinciale overheid (10 punten);
9. Een afgeronde post-academische specialisatie opleiding op het gebied van aanbestedingsrecht zoals de Grotius of de juridische specialisatieopleiding voor juristen van de VU, of gelijkwaardig. Voor gelijkwaardigheid dient de specialisatieopleiding met het met goed gevolg afronden minimaal 45 PO punten op te leveren (30 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen

 1. Oplossingsgericht;
 2. Verbindend;
 3. Overtuigingskracht, mede gebouwd op actuele kennis van de relevante rechtsgebieden voor deze functie;
 4. Vermogen tot het creëren van draagvlak;
 5. Politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Vaardigheden

 1. Adviesvaardig;
 2. Analytisch vaardig en in staat verbanden te leggen;
 3. Goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).

Kennis

 1. Kennis van aanbestedingsrecht. Zowel theoretische kennis als praktijkervaring spelen hierbij een rol. Meer rechtsgebieden die verwant zijn met het aanbestedingsrecht is een pre.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal schaal 12.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.