Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-08

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 65.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om die dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Op het gebied van informatiemanagement ligt er een grote uitdaging te wachten. We zoeken daarvoor een inhoudelijk deskundige die het team Informatiemanagement aanstuurt en het voortouw neemt in het behalen van de beoogde resultaten. Voor 2022 is er een verbeterplan opgesteld met als belangrijkste resultaat om de volledige omslag te maken naar een digitaal duurzame informatiehuishouding. Daarvoor moeten we onder andere achterstanden met betrekking tot digitale archivering wegwerken, de informatiestromen gemeentebreed in kaart brengen en sturen op kwaliteit van het informatiemanagement. Dat raakt zowel huidige manieren van werken in

zaaksystemen en backoffice applicaties alsook nieuwe ontwikkelingen zoals het gebruik van MS Teams richting de toekomst. Ook de eisen die vanuit de WOO op ons af komen zullen de nodige aandacht vragen.

Taken:

  • Aansturing team Informatiemanagement
  • Deelname aan TIO (tactisch informatieoverleg) en Sido overleg (strategisch informatie en data overleg)
  • Inhoudelijk sparringpartner voor collega’s binnen het cluster informatiemanagement en het team Informatievoorziening
  • Sturen op resultaten vanuit verbeterplan
  • Als expert zelf het voortouw nemen in het behalen van de resultaten van het verbeter plan

Dit ben je
Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en liefst meerjarige ervaring in een vergelijkbare functie/rol. Je hebt ervaring met het aansturen van collega’s op inhoud. Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van informatiewetenschap, informatiekunde of archivistiek en/of aantoonbare relevante werkervaring. Kennis, kunde en ervaring met een ‘harde’ ICT component is een pré. Je hebt brede kennis van en ervaring met digitale archivering en ICT-toepassingen en -applicaties, én met (beleids)advisering daarover. Je bent thuis in het werken met informatiekwaliteitsstandaarden, metastandaarden en digital preservation en weet de weg als het gaat om informatiesystemen en ontwerpprocessen bij archiefvormers. En hoewel overgebrachte archieven over het verleden gaan, ben je toekomstgeoriënteerd om dat verleden op een duurzame digitale manier te garanderen en ontsluiten. Je hebt ervaring met het realiseren van resultaten in een dynamische (overheids)context, projectmatig werken en methodes voor projectmanagement.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met projecten op het gebied van informatiemanagement;
2. Aantoonbare werkervaring met het inhoudelijk aansturen van een team in projecten op het gebied van informatiemanagement;
3. Aantoonbare werkervaring met digitale archivering en ICT-toepassingen en – applicaties;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
5. Kandidaat is beschikbaar per maandag 20 maart 2023 voor minimaal 32 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projecten op het gebied van informatiemanagement (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het inhoudelijk aansturen van een team in projecten op het gebied van informatiemanagement (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met digitale archivering en ICT-toepassingen en – applicaties en (beleids)advisering daarover (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–      Analytisch

–      Flexibel;

–      Samenwerken;

–      Initiatiefrijk;

–      Resultaatgericht;

–      Plannen en organiseren;

–      Politiek sensitief.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 van de Cao Gemeenten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg gepland.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 10 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 9 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 8 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 9 maart 2023, 09:00  uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.