Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-09

Organisatie: Veiligheidsregio Utrecht organisatieonderdeel GHOR
Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen. Om hieraan een bijdrage te leveren, is het organisatieonderdeel GHOR op zoek naar een tijdelijke collega voor het taakgebied Netwerkcoördinatie.

De GHOR bestaat uit een vast team van 11 collega’s met verschillende aandachtsgebieden en is ingebed in de directie Crisisbeheersing en GHOR van de Veiligheidsregio Utrecht.

Het onderdeel netwerkcoördinatie (2 FTE) van de GHOR is o.a. bezig met het optimaliseren van de adviesfunctie van de GHOR richting diverse zorginstellingen met betrekking tot de preparatie op rampen en crises; het vastleggen van samenwerkingsafspraken met acute zorgpartners over de opvang van slachtoffers bij rampen en crises; en het vertalen van wetgeving naar regionaal beleid en de implementatie van dat beleid in de organisatie en de acute zorgketen. Daarnaast participeert het onderdeel netwerkcoördinatie vanuit een zorgperspectief in regionale en bovenregionale projecten en overleggen rondom thema’s als natuurbrand, infectieziekte bestrijding en cyberveiligheid. De GHOR zoekt een (tijdelijke) collega die de continuïteit van deze werkzaamheden kan waarborgen gedurende een zwangerschapsverlof door invulling te geven aan de onderstaande opdracht.

Opdracht

  • Fungeren als contactpersoon en eerste aanspreekpunt voor de netwerkpartners van de GHOR (acuut en niet- acuut);
  • Zorgdragen voor procesbegeleiding en ondersteuning t.a.v. het implementeren van het beleid ‘crisisplannen’ (voortkomend uit artikel 8a.5 Uitvoeringsbesluit Wkkgz) binnen de GHOR en de acute zorgketen
  • Deelnemen aan- en het ontplooien van bovenregionale activiteiten met GHOR bureaus van buurregio’s i.r.t. netwerkmanagement;
  • Het adviseren van zorginstellingen met betrekking tot de mate van preparatie op rampen en crises; en een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de adviesmethode en daarvoor beschikbare middelen en content;
  • Het beoordelen van wettelijk verplichte overeenkomsten/convenanten op actualiteit en deze zo nodig bijstellen of herzien;
  • Deelnemen aan en/of het initiëren van overige GHOR- of organisatie brede projecten, zoals opgenomen in het jaarplan 2024.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het (acute)zorg landschap of het werkveld van de GHOR (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau;
3. Eén maximum uurtarief van €67,15 per uur exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau in de richting van (gezondheids)zorg, sociale wetenschappen of beleid en bestuur (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het werken in (complexe) netwerken, met zowel in- als externe partijen (benoem dit duidelijk in het cv aan de hand van voorbeelden) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken als projectleider of -medewerker (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het vertalen van de visie en het beleid van de organisatie naar de praktijk en het omzetten naar concrete acties (benoem dit duidelijk in het cv aan de hand van voorbeelden) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de implementatie van werkwijzen en/of beleid (benoem dit duidelijk in het cv aan de hand van voorbeelden) (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–      Analytisch;
–      Samenwerken;
–      Adviseren;
–      Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
–      Gevoel voor humor;
–      Resultaatgericht;
–      Hands on mentaliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Hybride werken is mogelijk in overleg.

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op dinsdag 16 januari 2024 tussen 09.30 uur en 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 15 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 8 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 9 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

  • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e dag.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 10 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.