Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-16

Organisatie
Port of Amsterdam is de vierde haven van West-Europa en verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van de Amsterdamse havenregio. De haven van Amsterdam maakt deel uit van de grootste ‘airport-seaport-city’-combinatie in Europa. Daarmee is het een belangrijke motor voor de regionale en nationale economie. Om de transitie van onze uitdagende doelen te realiseren moeten we scherpere keuzes maken, het voortouw nemen en willen we regisseur zijn van een toekomstbestendige havenregio. Be part of a better Port is daarom onze slogan. Uiteraard blijven we samenwerken met andere partijen, maar vanaf nu willen we meer uitnodigen, meer daadkracht en lef tonen.

Opdracht
In deze rol werk je mee in het accounting team van Finance & Control. Dit bestaat uit de teams Financial Control, team Verkoop, Team crediteuren en Team Grootboek.

In deze rol zul je met name support leveren aan team crediteuren en team grootboek en diverse accountingwerkzaamheden uitvoeren zoals:

 • Boeken van bankafschriften en uitzoeken van dubbele betalingen in boekhoudsysteem Exact
 • Administratie van de diverse deelnemingen
 • Correct verwerken van binnenkomende facturen en koppelen aan inkooporders in het inkoopsysteem Proactis
 • Afhandelen van vragen van klanten en leveranciers
 • Opstellen van balansspecificaties
 • Overige accounting werkzaamheden

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare  werkervaring als (junior) accounting medewerker;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 3;
3. Aantoonbare werkervaring met Microsoft Office (Excel, Word en PowerPoint)
4. Een maximum uurtarief van € 65,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria (weging)z
5. Een afgeronde financiële opleiding op minimaal MBO niveau 3 (25 punten)6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als (junior) accounting medewerker (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Proactis (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Exact (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
9. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Accuraat
 • Communicatief
 • Werken in teamverband
 • Flexibel

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32-40 uur, 6 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.