Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-19

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team VVOW (Veiligheid, Vrijetijdseconomie, Ondernemersplein & Wijkzaken) binnen de gemeente Zeist bestaat uit +/- 24 collega’s. Je werkt verder samen met je directe collega, accountmanager Cultuur, Recreatie me Toerisme, en pakt samen met haar een aantal projecten op. Binnen deze projecten is de samenwerking vooral gebaseerd op externe relaties.

Opdracht
Binnen het team waarin we de ambities voor onze inwoners op cultureel, recreatief en sportief gebied waarmaken, vervul je in deze functie de accountrolrol naar de partners binnen de sector cultuur en recreatie en werk je nauw samen met de Senior Adviseur Cultuur waarmee je tot een taakverdeling komt. Je bent een volwaardig gesprekspartner op alle niveaus, werkt nauw samen en kijkt wat nodig is om tot een gezamenlijk plan te komen. Daarbij heb je een heldere visie op dit vakgebied waarbij je de verschillende thema’s met elkaar kunt verbinden, kunt netwerken zowel binnen als buiten onze organisatie en samenwerken met de betrokken partners. Zodoende lever je een belangrijke bijdrage aan de realisering van de ambities die in het coalitieakkoord zijn vastgelegd en draag je bij aan het goede leven in Zeist. Je vertaalt dus eigenlijk de ambities van de organisatie naar resultaten in samenwerking met de partners. Uiteraard stuur je hierin ook op de afgesproken resultaten.

Concreet ga je aan de slag met de volgende projecten:

  • evaluatie van de huidige cultuurvisie en de herijking daarvan. Dit i.s.m. met accounthouder cultuur en externe projectleider.
  • het Verhaal van Zeist (branding van Zeist ontwikkelen). Dit i.s.m. een extern brandingsbureau, onze stakeholders en een interne projectgroep.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar voor minimaal 28-32 uur per week gedurende de gehele opdrachtduur inclusief mogelijke verlengingsopties;
3. Het uurtarief bedraagt maximaal € 90,00 per uur.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van cultuur en/of recreatie en toerisme (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een overheidsorganisatie (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare beleidservaring in de afgelopen 8 jaar binnen het domein Cultuur en/of Vrijetijd (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met participatieprocessen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–      je bent creatief en daardoor in staat om tot verschillende oplossingsmogelijkheden voor een probleem te komen. Je durft buiten de gebaande paden te denken om zo tot passende oplossingen of nieuwe werkwijze te komen.

  • je bent een echte verbinder met een heldere visie binnen het vakgebied cultuur, recreatie & toerisme waarbij je ook de verschillende thema’s met elkaar kunt verbinden.
  • Naast de inhoudelijke verbinding heb je ook oog voor ons netwerk zowel binnen als buiten de organisatie. Je weet belangen en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.
  • Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di -wo – do – vr (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 21 maart 2023 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 17 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 20 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.