Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-29

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken).

Juridische Zaken is onderdeel van het team Juridische Zaken, Inkoop en Gegevensbescherming (JIG) en is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van het bestuur, zowel inhoudelijk als op operationeel niveau. Het taakveld adviseert het bestuur in politiek gevoelige en complexe dossiers zowel juridisch als communicatief. Daarnaast arrangeert Juridische Zaken de advisering van het bestuur en de afdelingen op het gebied van juridische zaken in 2e en 3e lijn (second opinion en vraagbaak). Ook de Bezwarencommissie van de gemeente Westland en de ondersteuning hiervan (zowel procesmatig als inhoudelijk) vallen onder dit taakveld.

De Bezwarencommissie kent een onderverdeling in twee kamers; Kamer I behandelt de bezwaarschriften betreffende onder andere ruimte, bouwen, handhaving, subsidies, verkeersbesluiten en WOB-verzoeken. Kamer II behandelt de bezwaarschriften op het gebied van het Sociale Domein.

Het secretariaat van de Bezwarencommissie bestaat uit een tweetal secretariaatsmedewerkers en vijf secretarissen.

Opdracht
Samen met een collega ben je primair verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van de Bezwarencommissie. Primair ben je daarbij verantwoordelijk voor kamer II. In die rol plan je, in overleg met de secretarissen en de vak afdelingen, de vergaderingen van de Bezwarencommissie. Daarnaast verwerk je de bezwaren en bewaak je de voortgang van het proces. De zittingen van de commissie vinden in deze coronaperiode voornamelijk digitaal plaats.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 63,10 (schaal 8) incl. reiskosten, fee Flextender en excl. BTW;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als administratief medewerker binnen een bezwarencommissie in de afgelopen 5 jaar;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheid organisatie in de afgelopen 5 jaar;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde cursus op het gebied van WOZ (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als administratief medewerker binnen een bezwarencommissie in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein (15 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheid organisatie in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
8. Aantoonbare kennis van de bezwaarschriftenprocedure (Abw) opgedaan d.m.v. een afgeronde opleiding of werkervaring (duidelijk weergeven in het cv) (15 punten).

Competenties

  • Je bent sterk klantgericht en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen;
  • Je werkt zelfstandig, bent een resultaatgericht persoon met een gezonde dosis humor
  • Je kan prioriteiten stellen en je speelt flexibel in op dringende zaken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.