Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 44.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpen. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht.  

Je gaat werken in het team Kwaliteit en Monitoring Welzijn. Dit is één van de teams binnen het sociaal domein. Het doel van het sociaal domein is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht bijdraagt aan de samenleving. Team Kwaliteit en Monitoring Welzijn voert de bedrijfvoeringsprocessen van het sociaal domein uit en bewaakt de kwaliteit hiervan. Het team bestaat uit 25 positieve, collegiale, gemotiveerde en betrokken medewerkers.

Opdracht
Als administratief medewerker uitkeringsadministratie voer je de volgende taken uit:

 • Uitvoeren uitkeringsadministratie PW, IOAW, Bijzondere bijstand, Minimabeleid, energietoeslag, inburgering.
 • Uitvoeren gehele backofficewerkzaamheden Wmo en Jeugd met berichtenverkeer.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Administratief medewerker uitkeringsadministratie binnen het sociaal domein;
3. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de PINK Roccade applicaties binnen het sociaal domein én met MS Office;
4. Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als schrift.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding in de richting van Administratief medewerker (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als allround medewerker op alle gebieden: PW, IOAW, Bijzondere bijstand, Minimabeleid, Wmo én Jeugd (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten)
7. Uiterlijk beschikbaar per 15 januari 2023 (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zeer nauwkeurig;
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatie;
 • Goede rekenvaardigheden;
 • Servicegericht;
 • Ondersteunend;
 • Gestructureerd werken;
 • Alert;
 • Resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectiedrie (3) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 4 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.