Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-25

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Team Zorg is een van de uitvoerende teams binnen de afdeling Sociaal Domein. Binnen één van de 3 units die onder het team Zorg vallen worden de werkzaamheden van administratief medewerker WMO uitgevoerd.

Opdracht
Jij bent een belangrijke schakel in de administratie van de Wmo van gemeente Zoetermeer, door jou worden we mede in staat gesteld de beste zorg en ondersteuning te leveren aan onze inwoners.

Als administratief medewerker van de Wmo heb je een afwisselende baan met maatschappelijk karakter, waarbij je ondersteunende taken afwisselt met uitvoerende taken. Je bent oa verantwoordelijk voor:

–   Beheren mailbox;
–   Verwerken van meldingen Wmo;
–   Wijzigingen van klanten die willen wisselen van zorgaanbieder;
–   Administratief verwerken afgegeven indicaties HH/BG/WAP/hulpmiddelen/vervoer in ons registratie Systeem Suite4Zorg ZIN en PGB;
–   Beëindigingen van alle soorten Wmo voorzieningen ZIN en PGB; 
–   iWmo 307 berichten aanmaken en verwerken;
–   iWmo 315 berichten verwerken;
–   iEB berichten versturen
–   Telefonisch contact met de klant/ aanbieders ivm verlopen HH/ BG indicaties.

Functie-eisen
Als administratief (financieel) medewerker Wmo bouw je mee aan het verder professionaliseren van de Wmo administratie. Jij streeft naar het beste resultaat, omdat je hiermee niet alleen je collega’s goed ondersteunt, maar vooral de inwoners verder helpt. Jij bent iemand die gemakkelijk contact legt en met verschillende betrokkenen – zoals inwoners, collega’s en externe aanbieders – kan schakelen. Voor jou is het logisch om te denken in mogelijkheden en bij vragen die je zelf niet kunt beantwoorden, de juiste personen te betrekken. Een goede samenwerking vind jij heel belangrijk en hier heb jij dan ook een actieve rol in. Wanneer jij ruimte voor verbetering ziet, laat jij jouw ervaring gelden. Samen werken we aan de beste ondersteuning!

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.;
2. Minimaal een afgeronde mbo niveau 4 opleiding.
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van de Wmo;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Suite4Zorg (30 punten).
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als administratief medewerker WMO (40 punten).
6.  Uurtarief maximaal € 62,50 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (30 punten)

Competenties

 1. Verantwoordelijkheidsgevoel;
 2. Accuraat
 3. Klantgericht werken;
 4. Goede contactuele eigenschappen;
 5. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 6. Resultaat gericht denken en handelen;
 7. Het vermogen tot samenwerking en overleg;

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 7 (nieuwe structuur).

Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals:
2.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen:  maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 1 februari 2023 van 09:00 uur tot 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 30 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 23 januari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dinsdag 24 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 26 januari 2023,  09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.