Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-13

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

Opdracht
Als administratief ondersteuner mobiliteit ga je aan de slag in het team Ruimte & Economie. Je bent onderdeel van het cluster mobiliteit en werkt daarin nauw samen met de senior beleidsadviseur verkeer, een beleidsadviseur verkeer, beleidsadviseur duurzame mobiliteit en een medewerker verkeer. Je werkzaamheden zijn divers, o.a.:

 • Afhandelen van standaard vergunning- en ontheffingsaanvragen (o.a. voor parkeren);
 • Afhandelen van veelvoorkomende verkeersmeldingen en -vragen;
 • Administratieve ondersteuning bij onder andere laadpaalaanvragen, bezwaarprocedures, subsidies, opdrachtverlening;
 • Ondersteuning financiële administratie, incl. het bijhouden aanbestedingsdossier/archiveren opdrachten, ondersteuning verantwoording subsidies;
 • Structuur aanbrengen in digitale mappen en nieuwe documenten op juiste manier opslaan en archiveren;
 • Overzicht creëren en houden in gedeelde mailbox;
 • Inplannen van afspraken;
 • Praktische organisatie rondom bijeenkomsten en bewonersavonden (o.a. versturen van brieven).

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Maximum uurtarief van €60,00 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een administratieve functie bij een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring met MS365/Sharepoint (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5.
Aantoonbare werkervaring als administratief medewerker/ondersteuner binnen een gemeentelijke organisatie (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van mobiliteit/verkeer bij een gemeente (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van vergunning en/of ontheffingsaanvragen (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met financiële administratie (aanbestedingsdossiers/subsidies) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zorgvuldig;
 • Gestructureerd;
 • Verbindend;
 • Resultaatgericht;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
 Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
  Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
 1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 18 december 2023 tussen 10.00 uur en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 11 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 12 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 14 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.