Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-20

Organisatie
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Zie voor meer informatie www.knaw.nl.

Jouw inzet is nodig om te laten zien dat de KNAW een werkgever is voor iedereen, zowel voor wetenschappelijke onderzoeksfuncties als voor medewerkers die het wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken of ondersteunend zijn aan de andere kerntaken van de KNAW. Met jouw expertise op het terrein van arbeidsmarktcommunicatie wordt de KNAW voor alle doelgroepen, nationaal en internationaal, nog meer zichtbaar als een werkgever die te veel te bieden heeft.

De arbeidsmarkt is uitdagend en de KNAW groeit: recruitment verdient dus alle aandacht.

We zetten arbeidsmarktcommunicatie in om te laten zien wat we doen als werkgever. De KNAW is een organisatie waar meer dan 1400 mensen werken met een grote diversiteit aan rollen en achtergronden.

Als adviseur arbeidsmarkcommunicatie ga je een brede arbeidsmarktstrategie ontwikkelen voor de komende jaren om ons verder te positioneren als aantrekkelijke werkgever. Dit doe je voor zowel de onderzoeksinstituten als voor het Bureau.

Het team
De afdeling P&O van het Bureau van de KNAW telt ca. 15 medewerkers. Wij zijn experts en adviseurs voor alle P&O-vraagstukken binnen de hele KNAW, of het nu gaat om beleid, arbeidsvoorwaarden,  arbeidsrechtelijke vraagstukken, gezond en veilig werken, recruitment of ontwikkeling. Wij adviseren, voeren uit en bieden op maat oplossingen. Onze gesprekspartners zijn de P&O-adviseurs en management van de instituten. We werken integraal en verbinden kennis en mensen binnen de instituten. Je werkt nauw samen en stemt inhoudelijk nauw af met de collega’s afdeling Communicatie.

Je bent het aanspreekpunt en de adviseur voor de instituutsorganisatie (12 onderzoeksinstituten verspreid over 5 steden in Nederland) in de volle breedte van het aandachtsgebied. Met vaste regelmaat informeer je het hoofd P&O over de voortgang. Daarnaast werk je nauw samen met een P&O-collega die jou ondersteunt in de uitvoering.

Opdracht
In deze functie houd jij je grotendeels bezig met arbeidsmarktcommunicatie (content marketing, online marketingtechnieken) je gaat hiermee zelf aan de slag en je ondersteunt  daarnaast P&O-adviseurs van de instituten bij de recruitment en lokale en regionale wervingsactiviteiten/campagnes (zoals doelgroepgerichte activiteiten als meets & greets en banenmarkten). Zo ben je dé verbindende factor en specialist op deze vakgebieden.

  • Je ontwikkelt het arbeidsmarktcommunicatieplan in alle facetten, van strategie en doelstellingen tot activiteitenkalender. Zowel voor onze employer branding, alsook voor de doelgroepgerichte communicatie en jobmarketing;

Je neemt deel aan de nog op te richten taskforce Arbeidsmarktcommunicatie waarin het strategisch kader en doelen helder worden gemaakt en een plan van aanpak wordt vastgesteld. 

  • Je zorgt voor de aansluiting van de arbeidsmarktcommunicatie op de arbeidsmarktstrategie en toetst hierop jouw visie en plannen, om zo een breed draagvlak binnen de organisatie te verkrijgen en te behouden;
  • Je kunt in de dynamiek van 12 instituten in korte tijd een netwerk opbouwen;
  • Je onderhoudt lokaal en regionaal, actief de contacten met de business, leveranciers en andere spelers uit de markt, zodat je weet wat er binnen de organisatie en op de arbeidsmarkt speelt;
  • Je betrekt de afdeling Communicatie en P&O-adviseurs van de instituten, toetst ook daar jouw visie en plannen en laat hen actief meedenken;
  • Je informeert de stakeholders met vaste regelmaat.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met arbeidsmarkcommunicatie;
3. Aantoonbare affiniteit met recruitment en/of HRM;
4. Aantoonbare werkervaring met het publiceren van online content.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met arbeidsmarktcommunicatie, contentcreatie en recruitmentmarketing, op strategisch, tactisch en operationeel niveau (40 punten);
6. Uurtarief maximaal €80,00 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon werk verkeer en fee Flextender (30 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar in de week van 13 maart voor minimaal 22,8 uur per week (20 punten)
8. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van marketing en of communicatie (10 punten).

Competenties
– Creativiteit en innoverend vermogen;
– Initiatiefrijk;
– Energie;
– Organisatie sensitiviteit;
– Sterk analytisch vermogen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

22, 6 tot 12 maanden, 8 tot 38 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.