Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Baarn ligt centraal in Nederland, heeft circa 25.000 inwoners en ligt in de regio Eemland aan de rand van de provincie Utrecht. Samen met de kernen Eembrugge en Lage Vuursche vormt Baarn een gemeenschap waar we trots op zijn. De landschappelijke omgeving is prachtig en afwisselend. Baarn is aan de zuidkant omgeven door de fraaie bossen van de Utrechtse Heuvelrug, en met de kern het beschermde dorpsgezicht van Lage Vuursche. Aan de noordzijde strekt zich een wijds polderlandschap uit, doorsneden door de rivier de Eem

Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Werken in verbinding met de inwoners staat centraal, evenals intern met  collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen en te groeien. Wie bij ons werkt, kan rekenen op steun van collega’s, een leidinggevende die faciliteert en een uitdagende werkomgeving.

Opdracht
Hoe blijft Baarn een veilige, schone omgeving waar het goed wonen, werken en ontspannen is? Dat begint bij een openbare ruimte die optimaal in orde is. Je werkt binnen het team Beheer Openbare Ruimte waar je als interim adviseur/beheerder riolering en stedelijk water aan de slag met de lopende riolerings- en stedelijk water vraagstukken. Daarbij  help jij ons in het komende jaar op weg: jij zorgt ervoor dat onze junior rioolbeheerder wordt opgeleid en daarnaast dat de juiste adviezen worden gegeven betreffende riolering- en stedelijk water vraagstukken.

Wie ben je?
Als interim adviseur riolering heb je de nodige lokale kennis om direct aan de slag te gaan met de lopende riolerings- en stedelijk water vraag stukken. Daarnaast beschik je over het vermogen om politieke en/of maatschappelijk gevoelige zaken te vertalen naar het team en de projecten.

Je bent in staat om mens, inhoud en proces met elkaar te verbinden. Je bent sparringpartner voor de coördinator en de andere beheerders over riolerings- en vakdiscipline overstijgende vraagstukken. Je beschikt over een grote mate van bestuurlijk- en politieke sensitiviteit. Je bent analytisch en samenwerkingsgericht. Een stap vooruit te denken op de ontwikkelingen vind je een uitdaging en handelt daar ook naar. Snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationele niveau en daarbij een bijdrage leveren op deze drie niveaus is voor jou geen probleem.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 2 januari 2023 voor minimaal 24 uur per week;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur Riolering binnen een gemeente;
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een meerjarenonderhoudsprogramma;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als adviseur Riolering (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen en/ of uitvoeren van het gemeentelijk Rioleringsplan (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met regionale samenwerkingsverbanden (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent in staat om mens, inhoud en proces met elkaar te verbinden;
  • Je kunt goed kennis overbrengen;
  • Je kunt resultaatgericht werken;
  • Je beschikt over het vermogen om politieke en/of maatschappelijk gevoelige zaken te vertalen naar het team en de projecten;
  • Je beschikt over een grote mate van bestuurlijk- en politieke sensitiviteit;
  • Je bent analytisch en samenwerkingsgericht;
  • Je kunt snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationele niveau en je kan daarbij een bijdrage leveren op deze drie niveaus.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.