Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-22

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht

Programmanager Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is een digitale, regionale kennisbron over leven en werken in de provincie Utrecht en de 26 gemeenten, bedoeld om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie te kunnen signaleren, agenderen en te faciliteren. De Staat van Utrecht heeft de functie van monitoringsinstrument en die van dialoog-aanjager. Het betreft een samenwerking tussen de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht (www.staatvanutrecht.nl). Als programmamanager zorg je samen met het programmateam voor de jaarlijkse special, de data-updates en eens in de twee jaar voor de volledige vernieuwing van de Staat van Utrecht. Jouw rol daarbij is vooral het overzicht te behouden, te sturen op de output en ervoor te zorgen dat het project volgens een goede en realistische planning verloopt. Je onderhoudt daarbij contacten met de verschillende partijen, bereidt bestuurlijk overleg voor, beslist o.a. over offertes en bent verantwoordelijk voor de begroting. Daarnaast staat 2023 in het teken van het vormgeven van het vervolg van de samenwerking, aangezien de huidige samenwerkingsovereenkomst aan het einde van het jaar afloopt. Hierbij proberen we zo goed mogelijk de verbinding te leggen met onze eigen strategische ontwikkeling.

Adviseur bestuurlijke zaken

Als adviseur bestuurlijke zaken houd je je voornamelijk bezig  met de coördinatie van zaken rondom het Interprovinciaal Overleg (IPO )en de coördinatie en organisatie van werkbezoeken door het college van Gedeputeerde Staten (GS). Wat betreft de IPO-zaken, coördineer je de maandelijkse IPO-Bestuur-vergaderingen en de Kring van Provinciesecretarissen, en adviseer je zelf op onderdelen. Daarnaast ben je voor het IPO ambtelijk aanspreekpunt bij de provincie Utrecht: je zorgt dat acties worden uitgezet en uitgevoerd en draagt zorg voor de interne afstemming binnen de provincie. Tot slot ondersteun en adviseer je de Utrechtse IPO-bestuur gedeputeerde in zijn overleg met Statenleden die ook betrokken zijn bij het IPO.

Wat betreft de werkbezoeken heeft GS een grote ambitie. Niet alleen willen zij alle 26 gemeenten bezoeken, maar zij hebben ook de wens om in regionaal verband verbindingen te leggen met bedrijven en instellingen. Je zorgt voor het opstellen van de agenda’s van de werkbezoeken in afstemming met de betrokken gemeenten/bedrijven/instellingen en bent aanwezig bij de werkbezoeken zelf. En daarbij zorg je voor de coördinatie van de inhoudelijke input vanuit de vaktechnisch inhoudelijke domeinen. Hiervoor bouw je een goed intern netwerk op. Je voert de regie op het maken van annotaties voor de bestuurders en bent in staat een helder verslag te schrijven en inhoudelijke punten/vragen uit te zetten bij de domeinen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidsvoorstellen en besluiten;
3. Aantoonbare werkervaring met het voorbereiden en verslaglegging van bestuurlijk overleg;
4. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering bij bijeenkomsten van verschillende stakeholders;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidsvoorstellen en besluiten (40 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het voorbereiden en verslaglegging van bestuurlijk overleg (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering richting politiek bestuurlijke bijeenkomsten (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent proactief;
 • Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen en een flexibele werkhouding;
 • Je kunt goed analytisch denken;
 • Je bent een verbinder en gericht op samenwerking.
 • Je bent praktisch ingesteld en goed in organiseren
 • Je bezit overtuigingskracht
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Je bent stressbestendig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 2 maart 2023 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 3. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 20 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 22 februari gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 23 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.