Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-19

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
Kaag en Braassem wil inwoners meer betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen en maakt hierbij gebruik van hun kennis. De gemeente gaat nieuwe instrumenten ontwikkelen om inwoners in een vroeg stadium bij opgaven en projecten te betrekken. Ook krijgen initiatieven vanuit de samenleving meer ruimte en ondersteuning. Communicatie met inwoners vindt via diverse kanalen plaats en moet begrijpelijk en interactief zijn. Het doel is om inwoners actief onderdeel te laten zijn van de gemeente door hen meer te betrekken bij beleidsontwikkeling, opgaven en projecten. De gemeente wil de communicatie en interne organisatie versterken en nieuwe instrumenten ontwikkelen voor participatie, met aandacht voor digitalisering en de juiste vormen van communicatie.

Hiervoor zoeken wij een adviseur burgerparticipatie. Je wordt niet verantwoordelijk voor alle participatie, maar je bent een sparringpartner op dit onderwerp. Jij helpt met experimenteren en vernieuwen. Op het moment dat er nieuwe instrumenten worden ontwikkeld die binnen het programma past, dan help je wel mee met dat project.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van communicatie, bestuurskunde of sociologie;
2. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen, benoem hiervan een voorbeeld in het cv;
3. Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie, participatieprocessen en/of verandertrajecten;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met communicatie op het vlak van burgerparticipatie, participatieprocessen en/of verandertrajecten binnen de publieke sector, licht dit duidelijk toe in het cv; (30 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen gericht op participatie en co-creatie, benoem beide onderwerpen in het cv;(20 punten)
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met (innovatieve) vormen van burgerparticipatie;(20 punten)
7. Een door de kandidaat geschreven motivatie toegeschreven op de functie, waarbij ook een netwerk binnen het werkveld van participatie en/of overheid naar voren komt (30 punten)

Competenties

  • Samenwerken: Het vermogen om effectief samen te werken met burgers, gemeenteambtenaren en andere belanghebbenden om zo bij te dragen aan de betrokkenheid en participatie van burgers bij lokale besluitvorming.
  • Stevig sparringpartner: In staat zijn om op een assertieve en overtuigende manier ideeën en standpunten te presenteren en te verdedigen in interacties met belanghebbenden en overheidsinstanties.
  • Communicatief sterk: In staat zijn om duidelijk, beknopt en overtuigend te communiceren met een breed scala aan doelgroepen, van individuele burgers tot gemeenteambtenaren, om zo de betrokkenheid en participatie van burgers te stimuleren.
  • Initiatief tonen: Proactief en zelfsturend zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en programma’s die burgerparticipatie bevorderen, in nauwe samenwerking met belanghebbenden en overheidsinstanties.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 23 maart 2023 (einde middag). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op  woensdag 22 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 16 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.