Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-30

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht
In deze functie lever je een actieve bijdrage aan de fysieke veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van de gemeente op calamiteiten, crisis, continuïteit en de nafase. Dit betekent onder andere dat je een coördinerende rol hebt in de voorbereiding op de crisisbeheersing, het bestuur en management frequent adviseert en informeert over de kwaliteit van de crisisorganisatie. Je werkt nauw samen met collega’s binnen de organisatie, maar ook externen zoals politie, brandweer, GHOR en de Veiligheidsregio Gooi en Vecht. Je bent gericht op samenwerking en op bevordering van de samenhang en verbinding binnen Openbare orde en Veiligheid en andere beleidsterreinen. De bestuurlijke- en maatschappelijke belangen hou je goed in vizier. Je bent de eerste contactpersoon voor de Veiligheidsregio, stelt Raads- en Collegevoorstellen op, adviseert de burgemeester op het gebied van (fysieke) veiligheid en daarnaast houd je je bezig met het maken van beleid rondom Crisisbeheersing binnen de gemeentelijke organisatie en het proces Opleiden, Trainen en Oefenen.

Naast de werkzaamheden op het gebied van crisisbeheersing wordt een deel van de tijd ook ingevuld met beleidsonderwerpen op het terrein van openbare orde en veiligheid, een en ander afhankelijk van kennis en ervaring van de kandidaat.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2024 voor minimaal 28 uur per week voor de duur van de opdracht;
2. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Adviseur Crisisbeheersing in domein openbare orde en veiligheid;
4. Aantoonbare werkervaring als Officier van Dienst Bevolkingszorg;
5. Afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau;  
6. Aantoonbaar in het bezit van Rijbewijs B;

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met het maken van college- en raadsvoorstellen (20 punten);
8. Bekend met de regio Gooi- en Vechtstreek (10 punten);
9. Aantoonbaar woonachtig binnen een straal van 25km van Huizen (30 punten);
10. Aantoonbare werkervaring als projectleider (20 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met het op peil brengen en houden van de vakbekwaamheid van bestuur en medewerkers door planmatig inzetten van Opleiden/Trainen/Oefenen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Analytisch;
  • Flexibiliteit;
  • Besluitvaardigheid;
  • Omgevingsbewust;
  • Overtuigingskracht;
  • Stressbestendig.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 6 februari 2024 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

– De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
– Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 36 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega’s uit het team (deels) uitvallen.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 23 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 25 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 31 januari 2024 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 28 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.