Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-05-15

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Om de doorstroming op de provinciale wegen te verbeteren, wil de provincie de verkeersafwikkeling op zowel kruispunt- als trajectniveau verbeteren. Met behulp van verkeerslichten hebben we de mogelijkheid om de verkeersstromen te beïnvloeden. Hiervoor is analyse van de verkeersstromen en aanpassing van de regeltechniek nodig. Er spelen veel verschillende factoren een rol: niet alleen de hoeveelheid verkeer, maar ook de capaciteit stroomafwaarts op het traject, de omgeving, het provinciaal en gemeentelijk beleid voor het prioriteren van specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets). Dit leidt tot een optimale verdeling van de verkeersstromen op de provinciale wegen. Met de ontwikkeling van iVRI’s hebben we als wegbeheerders steeds meer mogelijkheden om te beïnvloeden.

Door aanpassing en onderhoud van wegen, door toe- of afname van het verkeer of door meldingen en ervaringen van weggebruikers werken we continu aan de verbetering van de verkeersafwikkeling. Dit gebeurt altijd in teamverband. Verkeerskundigen, projectleiders en andere specialisten binnen de afdeling komen samen tot afgewogen keuzes, vaak ook in overleg met andere wegbeheerders.

Jouw taak is om het functioneel beheer te voeren over de VRI’s en analyses te maken hoe de doorstroming verbeterd kan worden. Je werkt met verkeerskundige computerprogramma’s die helpen om de analyses te maken. Vanuit deze analyses bewaak je de reguliere doorstromingsknelpunten, om waar nodig de instellingen van regelinstallaties te optimaliseren. Ook heb je een actieve rol in het ketenbeheer van de (i)VRI’s.

Je helpt mee het beleid en de kaders van de provincie Utrecht te actualiseren en denkt mee om innovaties en technische ontwikkelingen in onze organisatie in te passen.

Je vindt het leuk om doorstromingsvraagstukken te analyseren en je bent in staat om hier helder over te adviseren. Je hebt aantoonbare ervaring in het verkeerskundig vakgebied en hebt kennis van verkeersregeltechniek. Je bent leergierig, pakt ingewikkelde vraagstukken met beide handen op en je bent bereid je verder te specialiseren in het werkveld van de verkeersregeltechniek

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op hbo niveau
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van verkeersregeltechniek en/of verkeerskunde

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van verkeersregeltechniek en/of verkeerskunde (40 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met advisering over verkeersregelinstallaties (VRI) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering binnen de overheid (20 punten);
6. Uurtarief maximaal €95,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Goede beheersing van de Nederlandse taal
– Communicatief vaardig
– Pro actief
– Zelfstandig
– Affiniteit met het snel leren werken met nieuwe computerprogramma’s

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Bandbreedte 80-95 euro

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  NEE

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 25 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 24 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 8 mei 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 10-05-23 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 16 mei 2023, 09;00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 - 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.