Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-05

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Opdracht

 • Je geeft voorlichting, advies en ondersteuning aan gemeenten om hun doelstellingen op het gebied duurzaamheid te realiseren.
 • Je zorgt dat nieuwe fondsen worden opgezet en dat lopende fondsen goed worden benut.
 • Je monitort de voortgang en behaalde resultaten en stemt dit met de gemeenten af.
 • Je bent verantwoordelijk voor procesaanpassingen in samenwerking met andere afdelingen.
 • Je fungeert als vraagbaak voor de interne behandelaars en neemt besluiten op interne vragen of afwijkende aanvragen.
 • Je verwerkt bezwaren en klachten in overleg met de juridische adviseurs.
 • Je onderhoudt contact met externe partners en zet nieuwe samenwerkingen opJe vervult een adviesrol bij ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen waarbij het onderwerp duurzaamheid relevant is. Daarnaast zijn er verschillende projecten waaronder het project actualisatie Beleidskader Duurzame Stedenbouw. Jouw kennis van duurzaamheid (energiebesparing, klimaat adaptatie en circulaire economie) is hierbij van groot belang.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Beschikbaar per 13 maart 2023, voor tenminste 28 uur per week;
2. Een maximaal uurtarief van € 82,50 exclusief BTW, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;
3. Een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde of Duurzaamheid;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur Duurzaamheid;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar op het gebied van Duurzaamheid en Energietransitie (40 punten;
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met advisering op het gebied van circulaire economie binnen een gemeente (25 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met project- en procesmanagement (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met beleid op het gebied op het gebied van Duurzaamheid (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Gevoel voor verstandhoudingen in de gemeentelijke “arena”;
 • Voelsprieten voor politiek gevoelige aanvragen;
 • Goede schriftelijke, communicatieve en verbindende vaardigheden en goed kunnen schakelen tussen verschillende niveaus.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever over de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 7 maart 2023, 09.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 2 maart 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 3 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 6 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 28 uur uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.