Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-03

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!  

Opdracht
De adviseur economische zaken is het aanspreekpunt voor ondernemers en bedrijven in de gemeente Wijdemeren. Je onderhoudt het netwerk met partners, zoals ondernemersorganisaties, vastgoedeigenaren en mede overheden. Ook intern heb  je je eigen netwerk van collega’s die vanuit hun expertise een bijdrage kunnen leveren in het uitvoeren van onderdelen van de economisch agenda.

Je gaat onderzoeken welke vastgestelde ambities uit de economische agenda van Wijdemeren op  de korte en langere termijn realiseerbaar zijn. De uitvoering van de agenda is tijdelijk opgeschort.
De economische agenda van de gemeente Wijdemeren beschrijft de economische koers van de gemeente tot 2030. De agenda is opgesteld in samenwerking met ondernemers, organisaties en de gemeenteraad. In de agenda is de koers uitgewerkt in verschillende maatregelen en inspanningen die nodig zijn om de ambities te realiseren. Nadere informatie Economische-agenda-Wijdemeren-2030.pdf (ondernemendwijdemeren.nl)

Naast het uitvoeren van de economische agenda liggen er een aantal opgaven voor het revitaliseren van bedrijventerreinen en voor bepaalde zones het oprichten van een BIZ. Op deze onderdelen pak je de processen op die lopen. 

Een actueel en urgent onderdeel hierbij is jouw bijdrage in het af te sluiten convenant rondom de waterrecreatiebelastingen tussen ondernemers in deze sector en de gemeente.

Als adviseur economische zaken neem je deel aan diverse interne en externe overleggen. Zo neem je namens de gemeente Wijdemeren deel aan het Regionaal Overleg Economie en Innovatie en het overleg Recreatie & Toerisme. Daarnaast weet je de provinciale en landelijke stimuleringsregelingen voor economische ontwikkeling te vinden en er gebruik van te maken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur economie binnen een gemeente;
2. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring met netwerken met lokale ondernemers (benoem duidelijk in het cv);
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
5. Kandidaat is bereid minimaal 3 dagen per week werkzaam te zijn op het kantoor in de gemeente Wijdemeren;
6. Maximum uurtarief van € 110,00 exclusief btw inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria (weging)
7. Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur recreatie en toerisme bij een gemeente (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur economie (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
9. Minimaal 4 Jaar aantoonbare werkervaring met een netwerk van lokale ondernemers (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Kent de politiek bestuurlijke context en kan daar op alle niveaus zowel intern als extern makkelijk in -schakelen;
– Je bent ondernemend en initiatiefrijk;
– In staat de gewenste economische ontwikkelingen te stimuleren;
– Sterke verbinder ook als er tegengestelde belangen zijn; 
– In staat om analyse te maken van kansen en bedreigingen voor korte en lange termijn;
– Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
– Een teamspeler die interne en externe partners kan mobiliseren en enthousiasmeren voor een gezamenlijke opgave.
  
Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.