Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-22

Organisatie
De adviseur energiescans werkt binnen het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed dat is ondergebracht in de afdeling Strategie en Beleid (S&B). Het programmateam bestaat nu uit 4 deeltijdmedewerkers (projectleider, 2 coaches en een communicatieadviseur) en zal in 2023 doorgroeien tot 6 deeltijdmedewerkers en één fulltime medewerker. Vanuit het ontzorgingsprogramma worden kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren die de intentie hebben om hun vastgoed te verduurzamen geholpen met kennis en capaciteit. Op deze wijze wil de provincie deze organisaties ontzorgen bij de verduurzamingsopgave.

Opdracht
Vanuit het ontzorgingsprogramma worden maatschappelijke organisaties geholpen bij de verduurzaming van hun vastgoed. Het betreft organisaties behorend tot één van de volgende doelgroepen:

 • Gemeenten
 • Primair en Voortgezet onderwijs;
 • zorgaanbieders;
 • Culturele algemeen nut beogende instellingen;
 • Gebouwen met een publieksfunctie;
 • Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen;

Met uitzondering van de gemeenten kunnen deze organisaties bij de provincie een ontzorgingspakket aanvragen. Een ontzorgingspakket bestaat uit de volgende diensten:

 1. het uitvoeren van een analyse van het energieverbruik
 2. het inzichtelijk maken van mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de te nemen stappen (op korte-, midden- en lange termijn)
 3. het opstellen van een plan van aanpak
 4. het in kaart brengen van de subsidie- en financieringsmogelijkheden en het ondersteunen bij het aanvragen daarvan
 5. het begeleiden van organisaties bij de implementatie van verduurzamingsmaatregelen en ondersteunen bij het vinden van een geschikte uitvoerende partij.

De adviseur energiescans voert de bovengenoemde diensten uit. Hierbij maakt de provincie ter ondersteuning van deze werkzaamheden gebruik de Energieplanner van Energiepartners. Dit programma met bijbehorende tablet wordt door de provincie aan de adviseurs beschikbaar gesteld.

De werving van deelnemers aan het ontzorgingsprogramma is primair de verantwoordelijkheid van de coaches. De coaches doen het intakegesprekken en toetsten of de organisaties in aanmerking komt voor een ontzorgingspakket. De coaches blijven tijdens de uitvoering van het ontzorgingspakket het eerste aanspreekpunt voor zowel de deelnemers als de adviseur.

De provincie zoekt in totaal twee adviseurs. Eén organisatie mag meerdere adviseurs aanbieden. De betreffende organisatie zal echter per adviseur een aanbieding moeten indienen.

 Benodigd aantal professionals
2.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: In overleg

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Werkzaamheden vinden thuis plaats, m.u.v. fysieke bezoeken bij de doelgroep. Maandelijks is er een fysiek overleg met het team in het provinciehuis in Lelystad.
2. Uurtarief maximaal € 95,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk en fee Flextender.
3. Bij de uitvoering van de opdracht worden met uitzondering van de Energieplanner met bijbehorende tablets geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking.
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van verduurzamen van vastgoed (20 punten);
   a. geen relevante werkervaring op het gebied van verduurzamen van vastgoed (0 punten);
   b. tot 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van verduurzamen van vastgoed (10 punten);
   c. meer dan 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van verduurzamen van vastgoed (20 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met het werken met de Energieplanner (40 punten);
   a. geen aantoonbare werkervaring met het werken met de Energieplanner (0 punten);
   b. tot 2 jaar aantoonbare werkervaring met het werken met de Energieplanner (20 punten);
  c. meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring met het werken met de Energieplanner (40 punten);
7.Aantoonbare werkervaring met het stimuleren van organisaties om te verduurzamen (20 punten) a. geen aantoonbare werkervaring met het stimuleren van organisaties om te verduurzamen (0 punten);
b. één concreet uitgewerkt voorbeeld van je aantoonbare werkervaring met het stimuleren van organisaties om te verduurzamen, met een beschrijving van je rol (10 punten);
c. twee of meer uitgewerkte concrete voorbeelden, van je aantoonbare werkervaring met het stimuleren van organisaties om te verduurzamen, met een beschrijving van je rol (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het aanvragen van subsidies (20 punten)
   a. geen ervaring aantoonbare werkervaring met het aanvragen van subsidies (0 punten);
   b. één concreet uitgewerkt voorbeeld van je aantoonbare werkervaring met het aanvragen van subsidies, met een beschrijving van je rol (10 punten);
   c. twee of meer uitgewerkte concrete voorbeelden van je aantoonbare werkervaring met het aanvragen van subsidies, met een beschrijving van je rol (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent gedreven;
 • Je bent in staat te enthousiasmeren;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je bent pro-actief en neemt initiatief;
 • Je bent een aanpakker;
 • Je hebt een flexibele houding.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 17 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 18 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 26 januari 2023 tussen 9.00 en 12.00 uur. De gesprekken vinden digitaal via MS Teams plaats. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 25 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 23 januari 2023, 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 24 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.