Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-30

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Binnen de provincie Utrecht probeert het cluster Europa onder andere Europese subsidiekansen zo optimaal mogelijk te benutten. Daartoe ondersteunt en adviseert het cluster collega’s binnen de provinciale organisatie bij het aanvragen, inrichten, beheren en verantwoorden van Europese subsidies – en financiering. Relevante EU-ontwikkelingen worden in beeld gebracht en vertaald naar kansen voor de provincie Utrecht. Denk daarbij aan het uitvoeren van een EU-subsidiescan, het verzorgen van een presentatie of een concreet projectadvies.

De provincie Utrecht is actief in verschillende Europese projecten zoals onder meer Life New Hyts, Life IP Klimaatadaptatie, het Horizon Europe project Urban Releaf, het Interreg Noordzee project ShareDiMobiHub. Om te zorgen dat het cluster Europa collega’s goed kan blijven ondersteunen en adviseren zijn we op zoek naar een ervaren adviseur EU-subsidies en projecten. Een adviseur die ons ondersteunt bij het adviseren van onze collega’s tijdens de aanvraag- en uitvoeringsfase met aandacht voor zowel inhoud, proces alsook juridische/financiële vraagstukken.

Je richt je als adviseur EU-subsidies en projecten op uiteenlopende werkzaamheden zoals:

 • Algemeen EU-subsidie – en projectadvies (inhoud, proces, financiën).
 • Het signaleren van nieuwe subsidiekansen bij de programmateams en externe partners.
 • Ondersteuning en advisering van collega’s bij het aanvragen van EU-subsidies, denk aan het opstellen/adviseren over de begroting, het vertalen van subsidievoorwaarden naar uitvoering, het signaleren van risico’s en het aansturen van eventuele externe inhuur.
  Ondersteuning bij de realisatie van EU-projecten:
 • Je bewaakt de subsidievoorwaarden van EU-projecten waar de provincie Utrecht bij betrokken is.
  • Je bewaakt de financiële voortgang van de projecten en stemt daarover intern af met bv. de financial en of businesscontroller.
  • Je stelt financiële voortgangsrapportages en eindafrekeningen van projecten, in afstemming met de administrateur.
  • Je ondersteunt en adviseert bij het inrichten van de digitale en fysieke projectadministratie.
  • Je ondersteunt de collega’s tijdens in- en/of externe controlebezoeken.
 • Daarnaast is het mogelijk dat we je vragen te ondersteunen en of te adviseren over de inrichting van subsidiebeheer – en controlesystemen en de inbedding van een goedlopend AO/IC proces.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau;
2. Minimaal 3 jaar ervaring met het aanvragen/ontwikkelen, beheren en verantwoorden van Europese subsidies (o.a. Interreg, LIFE, Horizon 2020/Europe, CEF);

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau (20 punten)
4. Minimaal 5 jaar ervaring met het aanvragen/ontwikkelen, beheren en verantwoorden van Europese subsidies (o.a. Interreg, LIFE, Horizon 2020/Europe, CEF) (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen de overheid (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare jaren ervaring met het opstellen van financiële voortgang- en eind rapportages op het gebied van Europese subsidies (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Proactief
 • Doortastend
 • Analytisch
 • Objectief
 • Samenwerkingsgericht
 • Stressbestendig
 • Flexibel

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg
Is hybride werken mogelijk:  Ja 50% op kantoor.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie  woensdag 5 april vanaf 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 april 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 3. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 28 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.