Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-07

Organisatie
Gemeente Bunnik is een veelzijdige en ambitieuze gemeente die zich graag als een krachtige partner opstelt in regionale netwerken. Al onze medewerkers leveren hun bijdrage aan de Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. Dat doen wij aan de hand van het collegeprogramma ‘Bunnik bouwen voor elkaar’ waarin voor de komende jaren de belangrijkste opgaven voor gemeente Bunnik staan geformuleerd.

Werken bij gemeente Bunnik betekent steengoed zijn in je vak. We worden geïnspireerd en uitgedaagd door de rol van de lokale overheid in het midden van de samenleving. We durven nieuwe wegen te bewandelen, houden van aanpakken en kunnen snel inspelen op relevante geluiden in onze samenleving. In dialoog zoeken we naar oplossingen. Dat doen we met inwoners, ondernemers en de partners in de regio.

Opdracht
Je beoordeelt de complexe aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten en adviseert over eventuele aanpassingen. Je voert procedures en regelingen uit. Je bent belast met advisering inzake Drank- en Horecawet, Zondagswet, Winkeltijdenwet en Wet op de kansspelen. Je verstrekt gevraagd of ongevraagd beleidsadviezen op APV en bijzondere wetgeving. Je interpreteert de adviezen van de netwerkpartners (ODRU, Politie, Veiligheidsregio, provincie en andere gemeenten). Je beoordeelt de bestuurlijke en-of politieke gevoeligheid van de aanvragen. Je denkt mee in het opstellen van de gemeentelijke regels, zoals evenementenvergunningenbeleid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Een maximum uurtarief van € 85,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk en Fee Flextender;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur evenementen en horeca bij een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met advisering op APV en Bijzondere wetten en Drank- en Horecawet, Zondagswet, Winkeltijdenwet en Wet op de kansspelen, licht dit toe in het cv (45 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op bestuurlijke – en politieke sensitiviteit met betrekking tot de uitvoering van de opdrachtbeschrijving, licht dit toe doormiddel van een voorbeeld (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Bibob-onderzoeken (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met een het Mozard-zaaksysteem (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat voldoet aan het bovengenoemde profiel.

Competenties
–             Je bent klant-, resultaat- en kwaliteitsgericht;
–             Je bent sociaal- en communicatief vaardig, zowel mondeling, als schriftelijk;
–             Je bent creatief in het vinden van oplossingen en past dit ook toe;
–             Je denkt en werkt in oplossingen en/of mogelijkheden;
–             Je bent bekend met digitaal werken;
–             Je kan goed zelfstandig werken, maar je bent daarnaast ook een netwerker, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, ofwel je bent in staat verbindingen te leggen;
–             Je bent organisatie- en bestuurlijk sensitief en werkt graag samen;
–             Je bent besluitvaardig, je stelt prioriteiten en je werkt gestructureerd;
–             Je bent integer en bereidt een integriteitsverklaring te ondertekenen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 tot 24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.