Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2023-12-14

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Namens de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord word je ingezet op uitdagende vraagstukken over de balans tussen geluid en leefbaarheid in ons werkgebied. Denk hierbij aan horeca, evenementen, industrie en verkeer. De groeiende behoefte en noodzaak om wonen, werken en recreëren te combineren zorgt voor dynamiek en afwisseling in je werk.

Je bent één van onze experts op het gebied van geluid. Onze omgevingsadviseurs zijn veelal het aanspreekpunt voor onze opdracht gevende gemeenten en doen een beroep op jouw deskundigheid. Je bent veel bezig met data en werkt met (reken)modellen waarin je geluidsruimte toetst, die bijvoorbeeld bedrijven nodig hebben. Je vindt het interessant om hiermee aan de slag te gaan.

Onze toezichthouders doen geluidsmetingen bij bedrijven en evenementen. Bij complexe handhavingszaken schakelen zij echter jouw expertise in als adviseur. Jouw advies zorgt voor inzicht bij gemeenten en bedrijven zodat zij hun activiteiten op een manier kunnen organiseren dat hun omgeving zo min mogelijk hinder ervaart. Ook adviseer je onze vergunningverleners bij aanvragen van omgevingsvergunningen en meldingen. Jij gebruikt hiervoor je kennis en ervaring van wet- en regelgeving over geluid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de laatste 4 jaar als adviseur geluid;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbaar afgeronde post HBO opleiding milieugeluid en/of hogere akoestiek (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring bij een overheidsinstantie in het kader van geluid (30 punten);
5. Aantoonbare kennis door middel van werkervaring / afgeronde opleiding of cursus van de huidige wetgeving omtrent geluid (Wet geluidshinder, Wet milieubeheer/activiteitenbesluit, bouwbesluit)(20 punten);
6. Aantoonbare kennis door middel van werkervaring van de Omgevingswet in relatie tot geluid (10 punten);
7. Kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na 52 weken inhuur zonder verdere kosten vanuit kandidaat of achterliggende inschrijver in dienst te treden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Samenwerken
-Omgevingsbewust
-Kritisch
-Communicatief vaardig in woord en geschrift

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 51 van 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 12 december 2023 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 13 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 15 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 tot 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.