Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-20

Organisatie  
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Kernwaarden
Bij de SWO werken we vanuit drie kernwaarden: vertrouwen, verbinden en eigenaarschap. Samen bevorderen we de leefbaarheid voor alle mensen die wonen, werken en meedoen in De Wolden en in Hoogeveen.

Team Grondzaken
Het team Grondzaken bestaat uit 9 enthousiaste en bevlogen specialisten die allen actief zijn op gebiedsontwikkeling en/of de beheersmatige kant van grondzaken en vastgoed. We staan voor elkaar klaar en er is een goede werksfeer in het team. Een goede, open samenwerking met kwaliteit staat bij ons voorop. We vinden het belangrijk om elkaar op te zoeken, zowel fysiek als online. Regelmatig plannen wij bijvoorbeeld een fysieke lunchafspraak om gezellig bij te praten.

De opdracht
In jouw rol van adviseur grondzaken ben jij voor de gemeente De Wolden en de gemeente Hoogeveen verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwe woon- en werkgebieden en geef je advies bij zowel uitbreiding- als inbreidingslocaties. Beide gemeentes kennen zowel actief als faciliterend grondbeleid. Jij bouwt mee aan de toekomst en ambities van De Wolden en Hoogeveen en probeert samen met ons het wonen en werken leuker en aantrekkelijker te maken. Je werkt onder andere mee aan de woningbouwopgave die beide gemeentes hebben voor de komende jaren. En je werkt samen met projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties, aannemers, inwoners, etc. Veel voorkomende taken en werkzaamheden zijn:

 • Realisatie van nieuwe woon- en werkgebieden (gebiedsontwikkeling);
 • Opstellen van (complexe) anterieure overeenkomsten;
 • Marktomstandigheden en wijzigingen in wet- en regelgeving bijhouden
 • Samenbrengen van de verschillende interne en externe partijen;
 • Advisering bij aan- en verkoop van gronden;
 • Voorbereiden van bestuurlijke besluitvormingen;
 • Bijdrage leveren aan het opstellen van de nota grondbeleid;
 • Overige privaatrechtelijke werkzaamheden m.b.t. grondzaken.

Wat vragen wij
Je bent een ondernemende adviseur grondzaken en wij verwachten dat je staat voor jouw adviezen en anderen (bestuurders, collega’s, ontwikkelaars, grondeigenaren etc.). hierin mee weet te krijgen.

 • Ervaring met gebiedsontwikkeling;
 • Kennis van of ervaring met grondzaken zoals onder andere anterieure overeenkomsten, grondexploitatiewet en aan- en verkoop van onroerend goed;
 • Een brede kijk op ruimtelijke ontwikkeling en de samenhang met andere gemeentelijke taken en bent in staat om op de veelvuldige, toekomstige ontwikkelingen te anticiperen en te adviseren;
 • Een zelfstandig en pragmatische werkwijze en toont initiatief en verantwoordelijkheid.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur grondzaken/taxateur;
3. Beschikbaar op dinsdag en donderdag; 
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente;
5. Uurtarief maximaal € 102,25 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring op als adviseur grondzaken/taxateur (50 punten)
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied gebiedsontwikkeling en grondzaken (10 punten);
8. Minimaal 5 jaar werkervaring met het schrijven van collegevoorstellen, bestuurlijke memo’s etc (10 punten);
9. Aantoonbaar lidmaatschap van de Nederlandse vereniging van rentmeesters (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met onteigeningsrecht (10 punten).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht moet fysiek op kantoor worden doorgebracht i.v.m. afstemming en kennisoverdracht op de maandagen en dinsdagen. Indien wenselijk kan hier incidenteel van worden afgeweken.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 23 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 22 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Huidige / zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen, ook worden de thuiswerkfaciliteiten met je geregeld

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 19 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 19 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 21 juni 2023  09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.