Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-16

Opdracht
We zoeken een nieuwe collega met kennis van en ervaring met (financiële) ondermijning en weerbaarheid. Je hebt ruime ervaring met of een duidelijk inzicht in het gemeentelijke veiligheidsdomein. Het zou binnen ons team een meerwaarde zijn als je ervaring of vakkennis hebt op het gebied van evenementenveiligheid of de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Binnen ons team Veiligheid heb je veel vrijheid, maar daarbij hoort de verwachting dat je verantwoordelijkheid neemt en dat je, zowel naar binnen als naar buiten, een correcte vertegenwoordiger van onze afdeling bent. Je werkt gestructureerd en kunt goed het overzicht bewaren. Je beschikt over een sterke persoonlijkheid en laat je niet makkelijk uit het veld slaan. Je kan zelfstandig werken en houdt er ook van om intensief samen te werken in een klein en hecht team. Je bent beschikbaar voor een crisisfunctie en je bent bereid je minstens tot het niveau van officier van dienst te trainen. Natuurlijk staat je integriteit buiten alle kijf.

Als beleidsmedewerker gebruik je je kennis en ervaring om met veel energie de opgaven op te pakken. Je pakt je rol in het netwerk, je start nieuwe initiatieven en weet taken tot een goed resultaat te brengen.

Het accent in deze functie ligt voornamelijk op de aandachtsgebieden zorg & veiligheid en mensenhandel.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde hbo-opleiding in de richting van Integrale Veiligheidskunde
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur openbare orden en veiligheid;
3. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur openbare orde en veiligheid (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van Zorg en Veiligheid (30 punten)
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van mensenhandel (30 punten)
7.  Aantoonbare werkervaring met het schrijven van collegevoorstellen bij een gemeente (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Oplossingsgericht;
Analytisch;
Bestuurlijk sensitief;
Organiserend vermogen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 21 februari 2023 van 10.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 10 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 13 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 17 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

11 maanden, 32 tot 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.