Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-19

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Wij zijn voor ons team Samen Leven op zoek naar een ervaren adviseur Sociaal Domein, die onze inzet op een aantal belangrijke thema’s s komt versterken. Samen met de collega’s van het subteam Wonen en Zorg en breder, met het hele beleidsteam Samen Leven, zijn we bezig om naar een toekomstbestendig team door te groeien. In die context ga jij jezelf de komende periode inzetten voor onderwerpen die raken aan de thema’s wonen, maatschappelijke ondersteuning, zorg en het versterken van de sociale basis. Meer specifiek hebben we jou nodig voor activiteiten op  met name  de volgende deelgebieden

Wij zijn voor ons team Samen Leven  op zoek naar een senioradviseur Jeugd & Onderwijs die de handen uit de mouwen steekt op een aantal terreinen waarop we nu onvoldoende menskracht hebben. Samen met de collega’s van het subteam Jeugd en Onderwijs en breder, met het hele team beleid zijn we bezig om naar een toekomstbestendig team door te groeien. In de tussentijd hebben we jou nodig voor activiteiten op met name de volgende deelgebieden:

 • Kinderopvangbeleid (toezicht en handhaving)
  Je bent sparringpartner van de medewerker kinderopvang en voorziet hem zo nodig van advies. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de medewerkers uitvoering Toezicht & Handhaving Kinderopvang en voorziet hen waar nodig van advies. Ook ben je de contactpersoon van de GGD op dit gebied.
 • Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  De nadruk ligt hierbij lokaal; waarbij je samenwerkt met de collega’s van het lokale wijkteam
 • Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
  Er zijn veel scholen in Zeist waaronder scholen voor speciaal onderwijs. Er lopen verschillende pilots om de samenwerking met het onderwijs te versterken.
  Je bent vanuit de gemeente het aanspreekpunt bij vragen vanuit het onderwijs over de inzet van jeugdhulp. Je ontplooit initiatieven in de samenwerking rondom inzet van jeugdhulp. Je werkt daarbij samen met andere collega’s uit het subteam en het lokale wijkteam. Daarnaast is dit ook een regionale opgave en werk je samen met collega’s in de regio.
 • Je pakt vragen op vanuit ingewikkelde casuïstiek, waarbij een beleidsmatige inzet nodig is.
 • Zeist werkt samen met gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht. Je speelt een rol in het aansluiten van de ontwikkelingen in de regio naar lokaal en andersom. Het gaat dan onder andere om inhoudelijke thema’s, het maken van collegevoorstellen maken, en het voeren van accountgesprekken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de beantwoording van raadsvragen op jouw onderwerpen en het adviseren van het bestuur.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur Sociaal Domein bij een gemeentelijke instelling;
3. Aantoonbare werkervaring met de vakgebieden Jeugdhulp en Onderwijs;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als senior beleidsadviseur Sociaal Domein bij een gemeentelijke instelling; (20 punten); 
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het samenwerken in een jeugdregio vanuit een gemeente (20 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het werken op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met inkoop en accountmanagement van Jeugdhulp (20 punten);
8. Beschikbaar per 1 december 2023, voor 36 uur per week (10 punten);
9. Maximaal uurtarief van €100,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief;
 • Politiek sensitief;
 • Samenwerking;
 • Oplossingsgericht;
 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Analytisch;
 • Inlevingsvermogen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – wo – do – vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 22 november 2023 van 10.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 16 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 20 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.