Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-08

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
Op 1 januari 2024 moet de gemeente Kaag en Braassem de nieuwe organisatie voor Jeugdhulp 2024 hebben staan. Hier wordt in twee sporen aan gewerkt: de lokale toegang samen met de gemeente Nieuwkoop en de inkoop van specialistische zorg binnen de Service organisatie Zorg (SOZ) in Holland Rijnland. Samen met de adviseurs uit de eigen organisatie werk je in team verband aan deze opgaven. Je brengt je expertise in en maakt werk van de opgaven die er liggen voor de komende maanden. Je bent doortastend, gericht op samenwerking en krijgt te maken met de nodige lokale en regionale spelers. Je bent je bewust dat de werkzaamheden plaatsvinden in de bestuurlijke samenwerking met college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad.

Je bent de adviseur die mede koers geeft aan de inrichting van de jeugdhulp in de lokale toegang en bent ook adviseur in het proces om daarin keuzes te maken, samen met de gemeente Nieuwkoop. Daarnaast geef je advies en ondersteun je het regionale proces vanuit de inhoud over het organiseren van specialistische Jeugdzorg per 2024.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met jeugdhulp/jeugdzorg;
2. Aantoonbare werkervaring als adviseur binnen het sociaal domein van een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het domein Jeugdhulp (35 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeente (25 punten);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de Jeugdwet (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met vormen van regionale samenwerking (15 punten);
7. Affiniteit met lokale jeugdhulp/jeugdzorg, benoem een voorbeeld hiervan in het cv (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Werken in regionaal verband;
 • Communicatief vaardig;
 • Adviseur van de beleidsmakers;
 • Teamspeler;
 • Gericht op samenwerking met partners;
 • Doortastend en bestuurlijk sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 13 maart 2023, tussen 11:00 uur en 13:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op  vrijdag 10 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht donderdag 9 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31-12-2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.