Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
In de rol als adviseur K&L sta je voor een tijdige, gedragen, hoogwaardige kwalitatieve invulling van verleggingsvraagstukken. Deze rol wordt met name ingevuld binnen de opdrachtgeversrol van de afdeling Beheer Openbare Ruimte bij onderhouds- en reconstructieprojecten, en als aanspreekpunt voor de externe nuts- en telecombedrijven. Hierbij ligt ook een belangrijke focus op de juridische grondslag van verleggingen zowel publiek- en privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk. Je werkt daarbij integraal samen met de beheerder K&L en de andere beheerders van de openbare ruimte en projectleiders van reconstructiewerken.

Het team Beheer is verantwoordelijk voor een integrale invulling van de eigenaarsrol van arealen in de openbare ruimte. Wij streven naar een optimale samenwerking met de andere afdelingen in de keten. Onze belangrijkste partners daarbij zijn het interne Ingenieursbureau en de uitvoerende dienst (afdeling Langeroode).

We zijn op zoek naar een ondernemende, enthousiaste en vaardige K&L adviseur. Het werkveld van K&L is breed, waarbij wij graag meerdere van onderstaande ervaringen en kennisgebieden in jouw C.V. zien terugkomen:

Jouw taken zijn:

 • Het regelen van bijeenkomsten, het maken van verslagen, de interne communicatie over werkzaamheden en afstemming van de verschillende K+L werkzaamheden in relatie tot de openbare ruimte.
 • In behandeling nemen van vergunningsaanvragen van nuts- en telecombedrijven.
 • Adviseren op het gebied van kabels- en leidingencoördinatie vanuit juridisch perspectief
 • Adviseren op het gebied van integrale civieltechnische Projecten
 • Financiële afwikkeling in het kader van leges en degeneratievergoeding.
 • Adviseren bij tracéstudies en (technische) haalbaarheidsstudies.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau in de richting van civiele techniek;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beheerder/adviseur kabels en leidingen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als beheerder/adviseur kabels en leidingen (35 punten);
4. Aantoonbare werkervaring binnen het fysieke domein van een gemeentelijke organisatie (25 punten);
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van civiele techniek (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met vergunningsaanvragen van nuts- en telecombedrijven (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

     –      Vakinhoudelijk deskundig en accuraat;

        –      Omgevingsbewust;

        –      Communicatief vaardig;

        –      Analytisch en resultaatsgericht;

        –      Verbindingen kunnen leggen;

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 en woensdag 14 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 februari, 9:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 9 februari 2024, 9:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.