Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-26

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Team Parkeren is een klein enthousiast en ambitieus team met een passie voor parkeren en mobiliteit. Dit team zal samengaan met het team Bereikbare Stad en daarmee met ingang van 1 september van dit jaar het nieuwe team Mobiliteit en Parkeren vormen. Een team van ca 15 fte waarin alle onderdelen van de mobiliteitsketen zijn ondergebracht.

Opdracht
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor enkele aspecten van de realisatie van ons beleid op het gebied van laadpalen en deelmobiliteit. Het werkt vindt plaats in nauw overleg met meerdere collega’s. 
– Je bereid plaatsing van laadpalen voor;
– Je neemt deel aan de afhandeling van klachten/meldingen en houdt daarbij de balans tussen het algemeen belang en het particuliere belang goed in de gaten;
– Je zet de laatste, afrondende stappen in het formuleren van laadpalenbeleid;
– Belangrijk onderdeel daarvan is het opstellen van een plankaart voor de plaatsing van laadpalen;
– Daarnaast is ook een zorgvuldige en bestuurlijk afgestemde communicatie en participatie van belang;
– Rijswijk is onderdeel van een concessie voor de plaatsing van laadpalen op haar grondgebied. Je verzorgt de inbreng vanuit Rijswijk in het concessieoverleg;
– Je onderhoudt de contacten met Equans, als partij die de plaatsing van de laadpalen in Rijswijk verzorgt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in het afgelopen jaar als beleidsadviseur mobiliteit;
2. Aantoonbare kennis opgedaan in de afgelopen 3 jaar van het gemeentelijk laadpalenproces d.m.v. een afgeronde opleiding en / of werkervaring;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad);
4. Uiterlijk beschikbaar per 11 juli 2023 voor de duur van de opdracht;
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
6. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting Ruimtelijk Ontwikkeling / Verkeer of Civiele Techniek (25 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als beleidsadviseur mobiliteit en laadpalen bij een gemeente(50 punten);
8. Maximum uurtarief van € 97,50 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:
– Projectmatig werken;
– Omgevingsbewust;
– Politiek bestuurlijke sensitiviteit;
– Samenwerken;
– Goede mondelinge en schriftelijke communicatie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 29 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 28 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 23 juni 2023 09.00 uur  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 26 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 27 juni 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.