Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-13

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.

Wij willen een lerende organisatie zijn. Daarin is de ontwikkeling van medewerkers belangrijk. Niet alleen omdat onze omgeving en een ambitieus coalitieakkoord van ons vragen dat we ons blijven ontwikkelen. Ook omdat we erin geloven dat investeren in de ontwikkeling van medewerkers bijdraagt aan hun werkplezier en betrokkenheid. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Dat vraagt aandacht voor ontwikkeling, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, vanaf de eerste tot de laatste werkdag.

De UtrechtAcademie heeft tot doel om

 • Het huidige aanbod van opleidingen, trainingen en leerinterventies door te ontwikkelen tot een aantrekkelijk en steeds actueel aanbod dat past bij organisatie- en ontwikkeldoelen en bijdraagt aan het organisatieresultaat;
 • Medewerkers te ondersteunen en stimuleren om, goed uitgerust voor hun rol en taken, met plezier en betrokkenheid hun werk doen en te leren van elkaar en van hun werk.

De UtrechtAcademie is, vanaf 2023, een structureel team dat als leer/werkplaats medewerkers en leidinggevenden van de provincie Utrecht faciliteert en stimuleert om te leren en ontwikkelen.

Opdracht
Team UtrechtAcademie bestaat uit een kwartiermaker/coördinator, meerdere adviseurs leren en ontwikkelen en twee medewerkers van de front- en backoffice. Er is behoefte aan uitbreiding van het team met een tijdelijke adviseur en ontwikkelen. Als adviseur leren en ontwikkelen bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Door-ontwikkelen van het huidige aanbod van opleidingen, trainingen en leerinterventies en in co-creatie (laten) ontwikkelen van aanvullende leerinterventies met zowel interne als externe partijen. Het bewaken van de samenhang hierbij;
 • Adviseren aan en het zijn van een sparringpartner voor leidinggevenden, projectleiders, programmamanagers, collega’s en organisatieonderdelen voor leer- en ontwikkelvraagstukken.

De kwartiermaker van de UtrechtAcademie is je opdrachtgever. Je rapporteert over planning, voortgang en inhoud en werkt samen met diverse stakeholders en kennisbronnen in de organisatie

Wat verwachten wij?
Wij zijn op zoek naar een collega die niet snel van slag raakt als de dingen anders lopen dan verwacht. Je bent geduldig en pragmatisch. Je weet van aanpakken, bent zelfredzaam en oplossingsgericht. Je weet hulp in te roepen als zaken stagneren. Je bent als een spin in het web, een netwerker, communicatief vaardig en hebt voldoende mensenkennis in huis. Je bent resultaatgericht en in staat om met mensen in alle lagen van de organisatie te communiceren. Je beschikt over de meeste recente inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen binnen het Openbaar Bestuur en weet deze te vertalen naar effectieve en passende leerlijnen, -concepten en producten

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als verantwoordelijke projectmanager, adviseur leren en ontwikkelen, organisatieadviseur of opleidingskundige voor de ontwikkeling en uitvoering van (interne) opleiding- en ontwikkelprogramma’s bij een grote overheidsorganisatie (meer dan 750 medewerkers) in de afgelopen 5 jaar;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als verantwoordelijke projectmanager, adviseur leren en ontwikkelen, organisatieadviseur of opleidingskundige voor de ontwikkeling en uitvoering van (interne) opleiding- en ontwikkelprogramma’s bij een grote overheidsorganisatie (meer dan 750 medewerkers) in de afgelopen 7 jaar (30 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als verantwoordelijke projectmanager, adviseur leren en ontwikkelen, organisatieadviseur of opleidingskundige voor de ontwikkeling en uitvoering van (interne) opleiding- en ontwikkelprogramma’s bij een provincie, waterschap of grote gemeente (meer dan 750medewerkers) in de afgelopen 7 jaar (30 punten);
5. De aangeboden kandidaat beschikt over een opleiding op minimaal HBO-bachelor niveau op het gebied van HRM, Opleidingskunde, Onderwijskunde en/of Organisatiewetenschappen (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van en ervaring met verandermanagement in organisaties (20 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Persoonlijke eigenschappen

 • Je bent innovatief, ondernemend, resultaatgericht en een zelfstarter
 • Je bent politiek bestuurlijk- en organisatiesensitief
 • Je bent een teamspeler (verbinden en samenwerken) en hebt lef.

Vaardigheden

 • Je staat stevig in je schoenen en bent een volwassen gesprekspartner voor managers en professionals;
 • Je bent communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk) en kunt goed omgaan met weerstand.
 • Je beschikt over de nodige projectmanagement vaardigheden.
 • Je bent iemand die verantwoordelijkheid neemt om verandering/vernieuwing teweeg te brengen.

Kennis

 • Je bent bekend met de meest gangbare en actuele inzichten, hulpmiddelen, trainingen en interventies op het gebied van leren en ontwikkelen in de publieke sector.
 • Je bent bekend met de nieuwste inzichten op het gebied van verandermanagement.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Hybride werken is mogelijk in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 19 april en donderdag 20 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 17 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 11 april 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 12 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 14 april 2023, 09:00 uur uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28-32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.