Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-02

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
Team Vastgoed zoekt een adviseur maatschappelijk vastgoed die een belangrijke rol speelt bij:

 1. het ontwikkel van nieuw beleid voor maatschappelijke voorzieningen, en
 2. het versterken van het werkproces waarin het sociaal domein en ruimtelijk domein samen werken aan het huisvesten van onze maatschappelijke partners op het gebied van onderwijs, cultuur, ontmoeting, sport en meer.

De gemeenten Woerden en Oudewater hebben veel ambities met het maatschppelijk vastgoed. De beweging die de gemeenten willen maken is van incidenteel sturen op individuele casussen naar handelen op basis van scherpe vastgoedkaders. Er is behoefte aan meer kaders en structuur, zodat de organisatie op termijn weer zelfstandig het gehele proces van idee tot oplevering van huisvesting kan doorlopen. Er is een grote behoefte aan voorspelbaarheid en het opstellen van een meerjarige investeringsagenda.

Om het interne werkproces te verbeteren, en te komen tot accommodatiebeleid met een investeringsagenda, willen de gemeente werken aan de opgave Samenwerken aan maatschappelijke voorzieningen. Veel collega’s van verschillende teams en disciplines schuiven aan bij deze opgave, om samen te werken aan deze opgave. Jij bent een belangrijke vertegenwoordiger van het team Vastgoed, en vormt de verbindende schakel tussen het team Vastgoed en het opgaveteam.

Als adviseur maatschappelijk vastgoed breng je jouw inhoudelijk en procesmatige kennis in om bij te dragen aan de doorontwikkeling van het werkproces tussen de verschillende betrokken teams, en help je om grote, gezichtsbepalende vastgoeddossiers vlot te trekken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur op het van gebied van maatschappelijk vastgoed;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur binnen het sociaal domein;
3. Is beschikbaar voor deze opdracht op ten minste 2 van de 3 volgende dagen: maandag, dinsdag, donderdag;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het vervullen van de brugfunctie tussen het sociaal domein (beleidsontwikkeling) en ruimtelijk domein (huisvesting) (noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv (30 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met beleids adviseuring op het gebied van maatschappelijk vastgoed (40 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met huisvesting beleidsvoering (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerkingsgericht
 • In staat om overzicht en structuur aan te brengen
 • In staat om procesmatig te denken

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 30 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 31 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 3 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.