Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-16

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Je bent de rechterhand van de algemeen directeur waar het gaat om advisering over medezeggenschap. Met jouw verbindende kwaliteiten draag je bij aan een goede afstemming en samenwerking tussen bestuurder, OR en organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor ondermeer de volgende werkzaamheden:
– Gevraagd en ongevraagd adviseren aan de bestuurder over vraagstukken waar de Ondernemingsraad (OR) of de vakbonden een rol hebben:
– Op basis van actuele en toekomstige ontwikkelingen in de organisatie signaleren welke onderwerpen naar de OR of vakbonden moeten, daartoe overleggen met de betrokken afdeling en zo nodig inhoudelijk adviseren over aanpak en proces;
– In samenwerking met de afdelingen zorgen voor een adequate voorbereiding van de bestuurder op de overlegvergaderingen, vergaderingen met de vakbonden en andere overleggen met de medezeggenschap;
– Uitzetten en voortgangsbewaking van acties en afspraken die de bestuurder met de OR en vakbonden maakt en zo nodig aanjagen daarvan;
– Zowel binnen de interne organisatie als met de OR opbouwen van een relevant netwerk en het verzamelen van signalen die van belang kunnen zijn voor het goed positioneren van de OR;
– Nauwe samenwerking met en vervanging van de secretarissen van het concernmanagementteam.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van medezeggenschap/HRM;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het bewaken en vastleggen van afspraken tussen verschillende organisaties en commissies binnen de overheid.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring ervaring met de Wet op de Ondernemingsraden, ambtenarenrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met een ondernemersraad (15 punten);
6. Minimaal 4 jaar als adviseur op het gebied van medezeggenschap/ HRM (40 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het bewaken en vastleggen van afspraken binnen bestuurlijke overleggen (30 punten).

Competenties:
– Proactief en alert;
– Verbindende persoonlijkheid;
– Overtuigingskracht;
– Plannen en organiseren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 23 mei tussen 13:00 uur en 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 12 mei 2023, 09:00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 15 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 17 mei 2023, 09;00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.