Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied. 132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn.
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Als adviseur Mobiliteit houd je je bezig met het adviseren over diverse verkeerskundige vraagstukken. Concreet ga je aan de slag met de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde verkeerveiligheidsplan. Dit zijn vraagstukken over o.a.:

 1. Categorisering wegen in Alphen aan den Rijn
  1. Binnen de bebouwde kom (30 – 50 – 70 – veilige infrastructuur)
  2. Buiten de bebouwde kom (60 – 80 – 100 – veilige infrastructuur)
 2. Uitwerking grijze wegen in Alphen aan den Rijn
  1. Wat zijn grijze wegen
  2. Welke uitvoeringsagenda volgt hier uit
 3. Voorkomen van verkeersslachtoffers
  1. Toename van aantal slachtoffers bij verkeersongevallen
  2. Oververtegenwoordiging van jongeren
  3. Oververtegenwoordiging van fietsers en bromfietsers
  4. Op te lossen knelpunt N209-Heerewegh
  5. Betrokkenheid gemeente bij ongevallen op gebied van andere wegbeheerders

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Verkeerskunde;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van mobiliteit bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als adviseur of beleidsmedewerker op het gebied van verkeer/mobiliteit binnen een gemeentelijke instelling (40 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met verkeersveiligheid vraagstukken (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van Categoriseringsplannen (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • communicatief vaardig;
 • samenwerkingsgericht, ervaring met werken in teamverband;
 • bestuurlijke sensitiviteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. HR21 functie: Medewerker ontwerp en voorbereiding II

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.