Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-02

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Vrije Tijd is een jonge afdeling binnen de gemeente Zoetermeer. In deze afdeling werken de teams Sport, Kunst en Cultuur en Groen Spelen Leren nauw samen. Vrije Tijd is actief op een breed terrein. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en geeft uitvoering aan diverse activiteiten in de stad. Bij al deze taken werken we nauw samen met zowel externe als interne partners om doelen op het gebied van Vrije Tijd te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Daarbij kijken we naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. 

Wie kiest voor werken bij Vrije Tijd van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling die zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken en kwaliteiten om opdrachten aan te laten sluiten op de vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie. 

Opdracht
Achtergrond:
Het college van B&W heeft besloten om de subsidierelatie met Museum De Voorde te beëindigen per 1 juli 2023. Als stedelijk museum beheert De Voorde momenteel de historische collectie van Zoetermeer. Het college heeft aangegeven dat het Zoetermeerse erfgoed en de erfgoededucatie een plek elders in de stad moet krijgen, in combinatie met de mogelijkheid tot (tijdelijke) tentoonstellingen.

Er moet, met andere woorden, een plaats komen in de stad die het verhaal vertelt van Zoetermeer, die:
– Een plek biedt voor het presenteren van en actief werken met Zoetermeers erfgoed en daarmee het verhaal borgt van Zoetermeer en haar inwoners;
– Een toegankelijke ontmoetingsplek biedt om het gesprek te voeren over Zoetermeer toen, nu en straks;
– De huidige erfgoededucatie borgt (jaarlijks ca. 7.000 scholieren) en
– Vraag- en aanbodgericht werkt.

Opdracht
Het uitwerken van één of meer scenario’s uit een onderzoeksrapport in een plan, bestaande uit de:

– Concrete uitwerking van:

    • Expositie
    • Educatie
    • Locatie
    • Organisatiestructuur

– Structurele kosten (business case);
– Incidentele kosten (investering voor realisatie)

Dit gebeurt in participatie met de betrokken partners uit het culturele veld, waaronder Museum De Voorde en het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Onderdeel van de opdracht is het voeren van de gesprekken over de inzet van de historische erfgoedcollectie.

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever (dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring  in de afgelopen 5 jaar als Adviseur op het gebied van cultureel erfgoed;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Finance of Ruimtelijke Ontwikkeling (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Adviseur op het gebied van cultuur én erfgoed (Beschrijf beide duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Adviseur op het gebied van cultuur én erfgoed (Beschrijf beide duidelijk in het cv) (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het afsluiten van contracten (15 punten);
8. Uurtarief maximaal €90,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten).

Competenties
– hbo werk en denkniveau;
– Financiële economische kennis;
– Strategisch en analytisch vermogen;
– Goede contactuele eigenschappen;
– Onderhandelingsbekwaam.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 tot 16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.