Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-16

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Het team Vergunningen kent twee clusters, Omgevingsrecht en APV/Bijzondere wetten. De uitvraag ziet op het cluster Omgevingsrecht. Met een klein team behandelen wij aanvragen en principeverzoeken inzake het Omgevingsrecht. Daarbij werken wij nauw samen met interne en externe als adviseur optredende partijen.

Opdracht
Voor dit team Vergunningen, cluster Omgevingsrecht, zoeken wij een stevige adviseur omgevingsrecht die mee wil bouwen aan de doorontwikkeling van het team Vergunningen met zaakgericht werken en specifiek de route naar de Omgevingswet.

Met brede blik en vanuit actuele kennis van het omgevingsrecht, met specifieke kennis op hoog niveau van bouwregelgeving, zul jij optreden als:
– Vraagbaak / sparringpartner voor het team op het gebied van complexe ruimtelijke projecten.
Ambassadeur en adviseur in het zaakgericht werken. Vanuit die ben jij rol pro-actief gericht op het signaleren van verbeterpunten in modellen en processen, om deze vervolgens beet te pakken en uit te werken.

 Jij vervult deze rollen vanuit een hands on-instelling:
– Jij begeleidt de teamleden in hun rol als casemanager;
– In complexe vergunningdossiers treed jij op als casemanager en jouw acties daarin toon jij aan en bespreek jij ter lering met de teamleden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon en laptop inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
2. Aantoonbare werkervaring met zaakgericht werken in Centric Leefomgeving (20 punten).
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente in de rol van Projectleider en/of Kwartiermaker op het gebied van de implementatie van de Omgevingswet in de afgelopen 3 jaar (30 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Behandelaar / Casemanager van complexe vergunningaanvragen binnen het Omgevingsrecht bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 4 jaar (35 punten).
5. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Ruimtelijk Ontwikkeling of Civiele Techniek (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Pro-actief.
– Inzicht, analytisch.
– Sociaal, verbindend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland dinsdag 23 mei 2023 tussen 12.00 en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 15 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden dinsdag 16 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 17 mei 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.