Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2023-12-27

Organisatie
Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Opdracht
In de afgelopen maanden is binnen de organisatie de organisatievisie herijkt. De ambitie voor de organisatie is bevestigd en de bijbehorende waarden tegen het licht gehouden en aangevuld (vier v’s).
Om de ambitie te realiseren, zijn vier ontwikkelsporen geformuleerd:
– De blik naar buiten;
– Strategisch vermogen;
– Sturen en samenhang;
– Leren en ontwikkelen.
Op dit moment wordt gewerkt aan het organisatie-werkplan 2024.
Hierin zijn interventies opgenomen die de organisatiedoelstellingen op de vier sporen dichterbij brengen. De eerste opzet van het werkplan laat zien dat LV voor een stevige veranderopgave staat.

Voor advisering en ondersteuning bij deze veranderopgave is het DT op zoek naar een vakkundige adviseur organisatieontwikkeling. De opdracht houdt het volgende in:
– Advies aan het DT en CMT bij het verder ontwikkelen van de uitvoeringsstrategie om de opgaven uit de vier ontwikkelsporen te realiseren;
– Advies en ondersteuning aan het DT, CMT en/of afdelingen bij het in gang zetten van de verschillende interventies, passend bij de rol en bij de manier waarop we die invullen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 8 januari 2024 voor 24 uur per week gedurende de gehele looptijd van de opdracht incl. mogelijke verlengingsoptie(s);
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
3. Minimaal een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau;
4. Uurtarief maximaal €130,25 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender)

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding op het gebied van organisatieontwikkeling / verandermanagement (25 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling en verandermanagement (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting / voorbeelden) (40 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met veranderprocessen en organisatie inrichting binnen een overheidsinstelling (35 punten).

Competenties

  • Verbindend
  • Stevig
  • Onafhankelijk
  • Samenwerkingsgericht
  • Visie
  • Gevoel voor context en belangen
  • Communicatief zeer vaardig

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.