Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-15

Organisatie
De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl en www.wijkbijduurstede.nl

Team Bestuursadvies en P&O
Het team bestaat uit 2 bestuursadviseurs, directiesecretaris, adviseur organisatieontwikkeling, een medewerker personeels- en salarisadministratie, een recruiter, een P&O adviseur, een senior P&O adviseur en een bestuurlijke besluitvorming, doorontwikkelen stuurinformatie, organisatieontwikkeling, HR-adviseur Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden. Actuele speerpunten voor het team zijn verbeteren ontwikkelagenda, advisering aan teamleiders en domeinmanagers in een net gewijzigde organisatie en doorontwikkeling van arbeidsvoorwaarden.

Opdrachtomschrijving:

  • Je adviseert en ondersteunt het MT bij vraagstukken over organisatieontwikkeling.
  • Je bent eerste aanspreekpunt/verantwoordelijk voor een aantal projecten/onderwerpen binnen het programma Organisatieontwikkeling.. Die kunnen zich in verschillende fasen bevinden, denk daarbij aan implementatie en realisatie en evaluatie van portfoliomanagement, processen bestuurlijke besluitvorming, opleidingstraject participatie en projectmatig werken.
  • Je gebruikt jouw frisse blik om verbetervoorstellen te doen.


Wie zoeken wij
Hbo plus werk- en denkniveau met een (HR) achtergrond en relevante advieservaring, bij voorkeur op het gebied van organisatieinrichting en ontwikkeling bij de overheid. Ervaring met zelfsturing/zelforganisatie is een pré. Je bent iemand met een verbindend vermogen die van nature creatief meedenkt over kansen, mogelijkheden en oplossingen. Je hebt overtuigingskracht en kunt jezelf goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent een prettige en doortastende gesprekspartner voor collega’s en bestuur. Je bent beschikbaar voor 32 uur per week.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met organisatieinrichting en ontwikkeling;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met organisatieontwikkeling-en inrichting (bv strategisch personeelsmanagement), zelforganisatie bij een gemeente (40 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar bij  een gemeente (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van sturingsinstrumenten en managementinformatie (benoem hiervan minimaal 1 voorbeeld van in het cv) (20 punten).

Competenties

  • je bent een prettige gesprekspartner;
  • je bent communicatief vaardig in geschrift en taal;
  • je bent creatief en meedenkend;
  • je bent proactief;
  • je hebt verbindend vermogen;
  • je hebt overtuigingskracht en kunt jezelf goed uitdrukken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.  Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in ieder geval op de vrijdag, overige werkdagen in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 20 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 februari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op gepubliceerd op woensdag 15 februari 2023 op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot, donderdag 16 februari 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 oktober 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.