Utrecht
Geplaatst 2 weken geleden
2023-03-16

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Binnen deze complexe organisatie word jij coördinator voor het P&C-proces voor de BEL-combinatie en voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Je klanten zijn de bestuurders van deze gemeente en jij kunt je feilloos bewegen binnen dit speelveld. Je komt te werken in het cluster Planning & Control, onderdeel van het team Control & Financiën.

We hebben naast de coördinator van het P&C-proces (gericht op de planning en monitoring van dit proces) een financieel accounthouder voor iedere gemeente en teamadviseurs voor de teams binnen de BEL-combinatie. Waar de teamadviseurs de informatie ophalen uit de organisatie, zijn de accounthouders juist de schakel tussen hen en het bestuur. De coördinator plant en monitort dit proces. Dit houdt onder meer in dat je:

 • De planning opstelt voor de P&C-documenten (de kadernota, begroting, zomernota, jaarrekening) en dit afstemt met de portefeuillehouder;
 • Dat je ophaalt bij de teamadviseurs en accounthouders wat de stand van zaken is en bijstuurt indien dan nodig is.

De meeste tijd gaat zitten in de P&C-producten. De totstandkoming van deze producten is een samenspel van de gehele organisatie, maar jij bent verantwoordelijk voor de coördinatie daarvan.

Naast de reguliere taken, ben je ook continu scherp op het doorvoeren van verbeteringen binnen het team C&F en haar producten. Dit vraagt ook van je dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen je vakgebied.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Opstellen planningen en richtlijnenbrieven rond de P&C-producten (de kadernota, begroting, zomernota, jaarrekening)
 • De planningen en richtlijnenbrieven uitrolt naar de stakeholders
 • Monitort wat de voortgang is en bijstuurt met elkaar waar nodig
 • overleg voeren met belanghebbenden, w.o. met de portefeuillehouder Financiën

Het is van belang dat je inzicht hebt in – en gevoel hebt bij het politieke krachtenveld van niet één, maar drie gemeenten. Dat vraagt flexibiliteit en een brede blik, maar ook het vermogen om de grenzen te bewaken.

Knock-out criterium
1.Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Financieel Adviseur / Planning & Control;
3. Aanwezig op kantoor op in ieder geval maandag en donderdag, andere dagen in overleg;
4. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met de P&C cyclus binnen een gemeente;

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een financiële of economische richting (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke P&C in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met SAP (CiVision Middelen) (5 punten);
10. Een maximumuurtarief van € 105,- euro exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk; (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent analytisch sterk;
 • Je brengt structuur en bent resultaatgericht;
 • Je bent communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden;
 • Je bent zelfstandig en zelf startend, en zoekt actief de samenwerking met alle betrokkenen;
 • Je bent constructief en kritisch en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Uitstekende vaardigheden op het gebied van plannen, structureren, bewaken en communiceren;
 • Sociaal vaardig, toegankelijk en met een gezonde dosis humor. Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt;
 • Oog voor het financieel beleid op strategisch niveau, maar ook kunnen verdiepen in administratieve details.

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op dinsdag 21 maart 2023 tussen 09.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 17 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-36 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.