Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-16

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
In samenspraak met en in opdracht van onze beleidsadviseur Onderwijshuisvesting ga je aan de slag met lopende zaken binnen het beleidsveld onderwijshuisvesting. Het gaat om een combinatie van beleidsadvisering en een aantal concrete projecten voor aanpassing, renovatie of nieuwbouw, zoals o.a.  in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgelegd. In een aantal projecten zijn reeds voorbereidende stappen gezet. De opdracht omvat onder andere de volgende projecten:

 • Speellokaal in PO-school
 • Herindeling brede school
 • Afspraken met diverse scholen over MI-vergoedingen
 • Begeleiding restauratie PO-school
 • Snelle leerling groei in Muiden, tijdelijke huisvesting

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau;
2. Beschikbaar per 1 april 2023 voor 16 uur per week;
3. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur op het gebied van onderwijshuisvesting en vastgoedbeleid (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als (ambtelijk) opdrachtgever in het initiëren, aansturen en begeleiden van vastgoedprojecten (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het vormgeven én beoordelen van overeenkomsten, convenanten én complexe aanbestedingstrajecten (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je neemt graag de regie op je. Je weet jouw plannen met overtuigingskracht neer te zetten en deze uit te voeren;
 • Je bent eerlijk en open. Je geeft in je adviesrol naar het college en de schoolbesturen duidelijk aan wat wel en niet mogelijk is;
 • Je bent communicatief sterk. Zowel mondeling als schriftelijk weet jij jouw plannen goed te verwoorden;
 • Je werkt zorgvuldig, houdt overzicht en weet te verbinden. Dit betekent dat jij in iedere projectfase de juiste personen weet te betrekken en mee te nemen;
 • Je bent een teamspeler die zorgt voor afstemming en de samenhang met andere beleidsvelden ziet;
 • Je bent in staat om zelfstandig en onder tijdsdruk te werken;
 • Je bent creatief en oplossingsgericht zonder de wettelijke kaders uit het oog te verliezen.

 Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.