Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
Als adviseur ben je de deskundige op het gebied van elektrotechnische installaties binnen de gemeente Kaag en Braassem. Je houdt contact met de beheerders over actuele vraagstukken en signaleert en rapporteert tijdig vraagstukken en actualiteiten. Als adviseur ligt je focus op:
– Het adviseren op het gebied van elektrotechnische installaties;
– Directievoering (UAV) op uitvoering van bestek en bijbehorende deelopdrachten;
– Het controleren, afstemmen van de uitvoering van het huidige onderhoudsbestek;
– Het ondersteunen bij beleidstechnische zaken;
– Het uitwerken van ontwerpopdrachten, zowel licht- als kabeltechnisch, overeenkomstig de huidige richtlijnen en normeringen;
– Het opstellen van kostenramingen van uit te voeren werkzaamheden;
– Het controleren, analyseren en toetsen van, door derden opgestelde ontwerpen en bestekken aan de hand van de gemeentelijke LIOR en het PvE voor de OVL-installaties;
– Het op locatie inventariseren van het areaal, wat is benodigd voor de toekomst;
– Contact met bewoners bij het afhandelen van (klachten, vragen betrekking hebbende op de openbare verlichtingsinstallaties;
– Het bijwerken van de areaalgegevens in het beheerprogramma;
– Ondersteunende activiteiten op het gebied van netbeheer (conform een hybride overeenkomst).

Als installatieverantwoordelijke zorg je voor:
– Verantwoordelijkheid voor de elektrische installaties en arbeidsmiddelen;
– Het in stand houden van de veiligheid van elektrotechnische installaties door met regelmaat inspecties uit te voeren en de geconstateerde gebreken tijdig te laten herstellen;
– Een toegangsregeling (sleutelbeleid) voor ruimten met elektrisch gevaar;
– Procedures voor bediening van de installatie opstellen en/of vaststellen;
– Goedkeuren van plannen voor de uitvoering van werkzaamheden;
– Toestemming verlenen voor aanvang van werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 2 januari 2023 voor 10 uur per week;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het fysieke domein bij een gemeentelijke instelling;
3. Aantoonbare werkervaring met openbare verlichtingsinstallaties;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met openbare verlichtingsinstallaties bij een gemeentelijke instelling (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering op raamovereenkomsten, beheer, inspecties, bestekken en aanbestedingstrajecten (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar werkervaring met de technische advisering van elektrotechnische, communicatie- en beveiligingsinstallaties (20 punten);
7. In bezit van een VCA-VOL certificaat (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met advisering op-/ het opstellen van gemeentelijk beleid (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief sterk
  • Samenwerken
  • Innovatief en creatief
  • HBO werk- en denkniveau
  • Zelfstandig
  • Commercieel en kostenbewust;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 tot 10 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.