Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-16

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
De adviseur Public Affairs is de schakel tussen de landelijke ontwikkelingen in Den Haag en de provincie Utrecht. Je kent de partijen, mensen en de wandelgangen in Den Haag. Je bent ambassadeur van de provincie Utrecht en helpt bij de realisatie van de opgaven die centraal staan. Je signaleert kansen en vertaalt die in adviezen over belangenbehartiging.

Als adviseur help je de organisatie de public affairs-inzet strategisch te ordenen en te prioriteren. Je vervult een belangrijke verbindende rol tussen politiek, bestuur, management en medewerkers op de geselecteerde dossiers.  Je voert daarbij waar nodig regie en weet anderen goed in positie te brengen.

Je werkt ook samen met de lobbyisten van het IPO, andere provincies en gemeenten. Je bent medegesprekspartner van het College van Gedeputeerde Staten over de ontwikkelingen in Den Haag, de kansen voor de provincie en de aanpak van de belangenbehartiging.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van public affairs inclusief relatiemanagement/belangenbehartiging richting Den Haag;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van public affairs inclusief relatiemanagement/belangenbehartiging richting Den Haag (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met zelfstandig invulling geven aan het PA-beleid en de PA-plannen. (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met strategisch en tactisch advies op het gebied van PA. (25 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met het onderhouden van een netwerk in de regio (regionaal PA-overleg), provincies en het Rijk en het benutten van het netwerk om de belangen van de provincie te behartigen (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het organiseren van evenementen en activiteiten die ondersteunen in de belangenbehartiging van de provincie. Denk aan een jaarlijkse Utrechtborrel in Den Haag en werkbezoeken voor Kamerleden in de regio (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Als adviseur Public Affairs ga je proactief aan de slag met het realiseren van de lobbydoelen in de lobbystrategie en beschik je tevens over een hands-on mentaliteit voor de coördinatie en organisatie van evenementen en werkbezoeken.

Je kunt goed analytisch denken en standpunten helder en overtuigend uiteenzetten en verdedigen zowel richting bestuurders als collega’s. Je bent goed zichtbaar in de organisatie en sociaal vaardig.

Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen en weerstand. Ook beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit in zowel de politiek als in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie en kun je strategisch en tactvol opereren. Je bent een stressbestendige collega die gemakkelijk communiceert en van nature verbindingen legt binnen en buiten de organisatie.

Tot slot heb je ruime ervaring in het onderhouden van een relevant netwerk, met name interprovinciaal en richting Rijk, maar ook regionaal (gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen).

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 22 februari 2023 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  1. De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  3. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 17 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 40 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.