Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-12

Organisatie
De Provincie bestaat uit een aantal afdelingen, waarbij de afdeling Strategie en Beleid zich bezig houdt met de uitvoering en ontwikkeling van beleid. Vele domeinen (ruimte, economie, mobiliteit, energie, natuur en milieu) zijn hier bijeen georganiseerd. Daarbij juridische en projectondersteuning meegerekend.

De adviseur ruimtelijke ontwikkeling plannen zal actief zijn op deze afdeling vanuit het team Ruimte. Dit team bestaat uit mensen die zich met ruimtelijke ordening, wonen, landschap, (strategische) beleidsontwikkeling bezighouden.

Opdracht
De werkzaamheden betreffen borging van provinciaal belang in ruimtelijke procedures en initiatieven en/of de inzet van het wettelijk instrumentarium dat noodzakelijk is en het (mede) vorm geven van ruimtelijk beleid.

Het coördineren van de advisering intern en aanspreekpunt zijn voor externen voor ruimtelijke procedures. Voor de interne advisering zal overlegd moeten worden met de specialisten binnen de afdeling Strategie en Beleid, maar ook met de afdelingen INFRA en Gebiedsontwikkeling en Europa.

Het afstemmen over het te vormen ruimtelijke beleid met team Ruimte en het zo nodig coördineren van het opstellen van ruimtelijk beleid binnen en buiten de provincie.  

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag t/m vrijdag. In overleg te bepalen welke dagen.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. We werken hybride: deels thuis, deels op locatie. Conform de richtlijnen van het RIVM. Locatie waar gewerkt wordt is het provinciehuis in Lelystad;
2. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor in de richting van Planologie, Ruimtelijke ordening en/of Geografie;
4. Uurtarief maximaal €80,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
5. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het toepassen van de Wet ruimtelijke ordening én met ruimtelijke procedures (bestemmingsplannen én afwijkingen van bestemmingsplannen) (benoem dit duidelijk in het cv.) (50 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van ruimtelijk beleid  (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met het samenwerken van één of meerdere (overheids-)organisaties (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring bij een decentrale overheidsorganisatie als Adviseur ruimtelijke ontwikkeling (15 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring bij een decentrale overheidsorganisatie als Adviseur ruimtelijke ontwikkeling (0 punten);
b. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar bij een decentrale overheidsorganisatie, maar niet bij een provincie (10 punten);
c. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar bij een decentrale overheidsorganisatie, waaronder bij een provincie (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • In de werkzaamheden/taken zelfstandig kunnen opereren;
 • De bestuurlijke gevoeligheid van vraagstukken onderkennen en adviseren over de bestuurlijke insteek;
 • Zich goed mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken;
 • Bestuurlijk en organisatiesensitief;
 • Kennis en kunde van de Wet Ruimtelijke ordening;
 • Zelfstandig kunnen opereren maar anderen wel meenemen in teamverband;
 • Communicatieve vaardigheden; zowel schriftelijk als mondeling;
 • Hands-on mentaliteit, doelgericht en creatief denkend;
 • Kan theorie en praktijk goed met elkaar verbinden;
 • Alert en proactieve flexibele houding;
 • Kan zich snel inwerken;
 • Sturen op deadlines.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 9 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 10 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op vrijdag 17 februari 2023  tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 15 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.