Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht

 • Adviseren van maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen bij hun huisvesting, contracten en beheer. Samen met de juristen van Grondzaken zorgen dat de afspraken die gemaakt zijn, vastgelegd worden in overeenkomsten. Daarbij op strategisch en tactisch niveau kijken naar de vastgoedportefeuille.
 • Betrokken bij financiële processen en schrijven van visiedocumenten met betrekking tot vastgoed en onderwijshuisvesting.
 • Vertalen van beleid (Integraal Accommodatiebeleid en Integraal Huisvestingplan Onderwijs) naar de praktijk per object. Opstellen van (financiële) analyses en exploitatieoverzichten. Dit levert input om de afweging te maken voor een effectieve inzet van objecten voor een maximaal maatschappelijk resultaat.
 • Onderzoek van huisvestingsvragen of beleidswensen vanuit de interne organisatie en deze omzetten naar concrete oplossingen.
 • Doorvoeren van een kostprijs dekkende huur voor onze objecten en data gedreven sturing van ons vastgoed d.m.v. een aan te schaffen of bouwen van vastgoedregistratiesysteem.
 • Een grote verbindende rol bij ontwikkelingen op thema’s als vastgoedregie, onderwijshuisvesting, overige huisvestingsplannen en duurzaamheid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als vastgoedmanager bij een gemeente
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van onderwijshuisvesting;
3. Kandidaat is beschikbaar per maandag 2 januari 2023 voor 36 per week;
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van onderwijshuisvesting (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering op het gebied van vastgoed bij een gemeentelijke organisatie (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met marktontwikkelingen op het gebied van vastgoed, ervaring met portefeuillebeheer van vastgoed, contractvorming en besluitvormingsprocessen (20 punten);
8. Afgeronde opleiding op het gebied van vastgoedmanagement en/of onderwijshuisvesting (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • visie op vastgoedmanagement
 • je overziet/signaleert de ontwikkelingen in het werkveld, kunt deze duiden, samenbrengen en vertalen in concrete adviezen
 • gevoel voor maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, je pakt graag de regie op (complexe) vraagstukken rondom gemeentelijk en onderwijsvastgoed
 • doortastend, goed in adviseren en overtuigen
 • je kunt goed onderhandelen en durft kritische vragen te stellen
 • je bent verbindend, communicatief vaardig en een goede netwerker
 • je beschikt over de juiste vaardigheden om contacten op uiteenlopende (bestuurlijke) niveaus te kunnen leggen en te onderhouden
 • je bent probleemoplossend, resultaatgericht en hebt een analytisch vermogen
 • je beschikt over een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet hoe je om moet gaan met tegenstrijdige belangen.

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.