Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-06

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen. Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
De functie bestaat voor een deel uit advisering op ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Dat zijn veelal (kleine) woningbouwprojecten waarbij kennis van richtlijnen en beleid onontbeerlijk is.

 • Het uitwerken en aanjagen van beleidsstukken op het gebied van onder andere de mobiliteitstransitie, bijvoorbeeld door het uitbreiden van deelmobiliteit, het promoten van fiets- en OV gebruik en met bedrijven in gesprek gaan over mobiliteit.
 • Samen met collega’s voer je planstudies uit of deze worden onder jouw regie uitgevoerd. Bijvoorbeeld de aanleg van een vrij liggend fietspad.
 • In de binnenstad van Woerden speelt veel, zoals het herinrichten van het centrum, meer ruimte voor fiets en voetganger op de centrumring en (fiets)parkeerproblematiek. We zoeken iemand die integraal naar het centrumgebied kan kijken en op het juiste moment de juiste snaar weet te raken bij de ondernemers en bewoners van het gebied.
 • Het afhandelen van meldingen uit de binnenstad van Woerden.
 • We sparren graag samen, (on)gevraagd advies geven op onze vraagstukken wordt zeer gewaardeerd. Het overdragen van een deel van je kennis op het team is een belangrijk onderdeel van je takenpakket.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau
2. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur verkeer en mobiliteit:
4. Aantoonbare kennis van deelmobiliteit;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur verkeer en mobiliteit (50 punten):
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met  parkeerbeleid, -vraagstukken en -regulering (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een gemeente (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt ervaring met het werken bij een (lokale) overheid;
 • Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en schuwt niet om innovatieve oplossingen aan te dragen;
 • Je bent niet terughoudend om jouw mening te laten horen en om het team een stap verder te brengen;
 • Je hebt aantoonbare kennis van verkeerskunde of verkeerskundige werkervaring;
 • Ervaring met en kennis van verkeerskundig ontwerp is noodzakelijk;
 • Je bent een teamspeler en functioneert goed in teamverband;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10-11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 10 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 9 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 2 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 3 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 7 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.